Koncepční a metodický pracovník/koncepční a metodická pracovnice oddělení organizace důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení, oddělení organizace důchodového pojištění, Křížová 25, Praha 5 přijme:

Koncepčního a metodického pracovníka/koncepční a metodickou pracovnici

Náplň práce: zabezpečování tvorby koncepce výkonu důchodového pojištění v návaznosti na platnou právní úpravu a legislativní změny; výkon základních organizačních činností v oblasti pojistných agend; zpracování vnitřních směrnic (zejména prováděcích pokynů) týkajících se důchodových agend a dále agend, k jejichž zabezpečování je ČSSZ určena příslušnými právními předpisy; koordinování a zajišťování aplikací zákonných a technicko organizačních změn souvisejících s výplatou důchodů a projednávání těchto změn s vnějšími partnery.  

Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právnického nebo ekonomického směru,
  • základní znalost právních předpisů upravujících oblast sociálního (zejména důchodového) pojištění,
  • uživatelskou znalost MS Office včetně elektronické komunikace,  
  • analytické myšlení,
  • samostatnost, komunikační a organizační dovednosti,
  • schopnost a ochota se průběžně vzdělávat.

Nabízíme:

  • pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, 
  • platové zařazení ve 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění,
  • pružnou pracovní dobu.

Nástup dle dohody.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do  31. 12. 2017. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.