Seznam smluv uzavřených ČSSZ

ČSSZ v této části uveřejňuje informace o smlouvách uzavřených od 1. dubna 2015. Seznam smluv je aktualizován jednou na konci měsíce. V seznamu jsou zároveň uvedeny objednávky, jejichž finanční plnění činí minimálně 50 000,- Kč bez DPH.