Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), počty prostonaných dnů a průměrná doba trvání DPN dle skupin diagnóz a pohlaví

2017

 

2016

 

2015