Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) dle krajů a délky trvání

2017

 

2016

 

2015