Důchodová statistika za rok 2008

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2008

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2008) Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

  POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 520193 642408 1162601 11036 9094 9963 70 68 69
SRN 1287 2342 3629 3947 3441 3620 72 71 71
ST 134800 183381 318181 9565 7783 8538 64 61 62
SD 1958 1795 3753 9067 7106 8129 65 61 63
S-CELKEM 658238 829926 1488164 10715 8784 9638 69 66 67
SR 204 2769 2973 6081 5643 5673 81 80 80
I 181090 146811 327901 9943 8588 9337 55 54 55
112343 94334 206677 6193 5535 5893 50 47 49
V-SOLO 0 44001 44001 0 6577 6577 0 58 58
SV 0 458703 458703 0 10674 10674 0 76 76
SRNV 0 1308 1308 0 7540 7540 0 73 73
STV 0 29460 29460 0 9890 9890 0 62 62
SDV 0 507 507 0 9387 9387 0 63 63
SRV 0 8503 8503 0 8786 8786 0 84 84
IV 0 41234 41234 0 10315 10315 0 71 71
IČV 0 3489 3489 0 8018 8018 0 58 58
V-KOMB 0 543204 543204 0 10549 10549 0 75 75
V-CELKEM 0 587205 587205 0 10251 10251 0 73 73
VM-SOLO 7506 0 7506 5412 0 5412 52 0 52
SVM 69423 0 69423 11985 0 11985 77 0 77
SRNVM 38 0 38 5274 0 5274 73 0 73
STVM 6774 0 6774 11050 0 11050 66 0 66
SDVM 128 0 128 10535 0 10535 66 0 66
SRVM 24 0 24 7928 0 7928 85 0 85
IVM 8588 0 8588 11799 0 11799 70 0 70
IČVM 856 0 856 8013 0 8013 57 0 57
VM-KOMB 85831 0 85831 11847 0 11847 75 0 75
VM CELKEM 93337 0 93337 11329 0 11329 74 0 74
D-DĚTI 21253 26501 47754 4960 5013 4989 16 17 17
ÚHRN 1066465 1687546 2754011 10046 9032 9424 64 66 65

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Vyplácené důchody k září 2008

Přehled o počtu důchodců(v členění podle územní části, podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30. 9. 2008) Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

  POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 518746 640149 1158895 11017 9076 9945 71 68 69
SRN 1263 2327 3590 3950 3449 3625 72 71 72
ST 131756 180041 311797 9554 7777 8528 64 61 62
SD 2787 3074 5861 9167 7371 8225 64 59 62
S-CELKEM 654552 825591 1480143 10701 8770 9624 69 66 68
SR 213 2879 3092 6123 5643 5676 81 80 80
I 182096 147299 329395 9936 8574 9327 55 55 55
111979 93631 205610 6188 5526 5887 50 48 49
V-SOLO 0 43732 43732 0 6588 6588 0 58 58
SV 0 458252 458252 0 10664 10664 0 76 76
SRNV 0 1280 1280 0 7542 7542 0 73 73
STV 0 28501 28501 0 9890 9890 0 62 62
SDV 0 632 632 0 9467 9467 0 62 62
SRV 0 8691 8691 0 8792 8792 0 84 84
IV 0 41349 41349 0 10308 10308 0 72 72
IČV 0 3492 3492 0 8031 8031 0 58 58
V-KOMB 0 542197 542197 0 10540 10540 0 75 75
V-CELKEM 0 585929 585929 0 10245 10245 0 73 73
VM-SOLO 7200 0 7200 5395 0 5395 53 0 53
SVM 69008 0 69008 11966 0 11966 77 0 77
SRNVM 38 0 38 5381 0 5381 74 0 74
STVM 6527 0 6527 11034 0 11034 66 0 66
SDVM 150 0 150 10569 0 10569 66 0 66
SRVM 24 0 24 7928 0 7928 85 0 85
IVM 8589 0 8589 11784 0 11784 70 0 70
IČVM 812 0 812 7984 0 7984 57 0 57
VM-KOMB 85148 0 85148 11832 0 11832 76 0 76
VM CELKEM 92348 0 92348 11330 0 11330 74 0 74
D-DĚTI 19557 22400 41957 4949 4981 4966 16 17 16
ÚHRN 1060745 1677729 2738474 10041 9031 9422 64 66 65

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Vyplácené důchody k červnu 2008

Přehled o počtu důchodců(v členění podle územní části, podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30. 6. 2008) Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

  POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 515 300 637 702 1 153 002 10 522 8 586 9 452 71 68 69
SRN 1 239 2 306 3 545 3 493 2 990 3 165 72 72 72
ST 128 686 175 952 304 638 9 070 7 297 8 046 65 61 62
SD 3 472 3 749 7 221 8 765 6 952 7 824 63 59 61
S-CELKEM 648 697 819 709 1 468 406 10 211 8 287 9 137 70 66 68
SR 215 2 996 3 211 5 673 5 182 5 215 81 81 81
I 183 033 147 739 330 772 9 461 8 094 8 850 56 55 55
111 138 92 230 203 368 5 714 5 047 5 412 50 48 49
V-SOLO 0 45 647 45 647 0 6 115 6 115 0 58 58
SV 0 459 379 459 379 0 10 185 10 185 0 76 76
SRNV 0 1 246 1 246 0 7 069 7 069 0 73 73
STV 0 27 754 27 754 0 9 417 9 417 0 62 62
SDV 0 693 693 0 9 014 9 014 0 61 61
SRV 0 8 882 8 882 0 8 327 8 327 0 84 84
IV 0 41 507 41 507 0 9 830 9 830 0 72 72
IČV 0 3 514 3 514 0 7 547 7 547 0 58 58
V-KOMB 0 542 975 542 975 0 10 062 10 062 0 75 75
V-CELKEM 0 588 622 588 622 0 9 756 9 756 0 74 74
VM-SOLO 7 692 0 7 692 4 908 0 4 908 53 0 53
SVM 69 002 0 69 002 11 481 0 11 481 78 0 78
SRNVM 36 0 36 4 915 0 4 915 74 0 74
STVM 6 362 0 6 362 10 546 0 10 546 66 0 66
SDVM 170 0 170 10 149 0 10 149 65 0 65
SRVM 25 0 25 7 528 0 7 528 85 0 85
IVM 8 640 0 8 640 11 312 0 11 312 70 0 70
IČVM 784 0 784 7 508 0 7 508 57 0 57
VM-KOMB 85 019 0 85 019 11 351 0 11 351 76 0 76
VM CELKEM 92 711 0 92 711 10 816 0 10 816 74 0 74
D-DĚTI 23 826 26 932 50 758 4 494 4 519 4 507 17 17 17
ÚHRN 1 059 620 1 678 228 2 737 848 9 534 8 541 8 925 64 66 65

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Vyplácené důchody k březnu 2008

Přehled o počtu důchodců(v členění podle územní části, podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31. 3. 2008) Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

   POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 509 118 639 137 1 148 255 10 489 8 566 9 419 71 68 70
SRN 1 224 2 299 3 523 3 493 3 002 3 173 72 72 72
ST 125 919 172 377 298 296 9 051 7 288 8 032 65 61 63
SD 4 446 4 050 8 496 8 836 6 948 7 936 63 59 61
S-CELKEM 640 707 817 863 1 458 570 10 181 8 273 9 111 70 67 68
SR 222 3 091 3 313 5 703 5 187 5 222 81 81 81
I 184 183 148 113 332 296 9 456 8 079 8 842 56 55 55
110 419 90 916 201 335 5 709 5 036 5 405 50 48 49
V-SOLO 0 46 098 46 098 0 6 127 6 127 0 59 59
SV 0 459 762 459 762 0 10 174 10 174 0 76 76
SRNV 0 1 220 1 220 0 7 075 7 075 0 73 73
STV 0 26 910 26 910 0 9 414 9 414 0 62 62
SDV 0 711 711 0 9 003 9 003 0 61 61
SRV 0 9 153 9 153 0 8 331 8 331 0 84 84
IV 0 41 620 41 620 0 9 821 9 821 0 72 72
IČV 0 3 462 3 462 0 7 548 7 548 0 59 59
V-KOMB 0 542 838 542 838 0 10 053 10 053 0 75 75
V-CELKEM 0 588 936 588 936 0 9 746 9 746 0 74 74
VM-SOLO 7 664 0 7 664 4 896 0 4 896 53 0 53
SVM 68 819 0 68 819 11 459 0 11 459 78 0 78
SRNVM 34 0 34 5 023 0 5 023 74 0 74
STVM 6 164 0 6 164 10 534 0 10 534 66 0 66
SDVM 200 0 200 10 150 0 10 150 65 0 65
SRVM 25 0 25 7 528 0 7 528 85 0 85
IVM 8 641 0 8 641 11 294 0 11 294 71 0 71
IČVM 758 0 758 7 510 0 7 510 57 0 57
VM-KOMB 84 641 0 84 641 11 333 0 11 333 76 0 76
VM CELKEM 92 305 0 92 305 10 798 0 10 798 74 0 74
D-DĚTI 24 238 26 247 50 485 4 492 4 506 4 499 17 17 17
ÚHRN 1 052 074 1 675 166 2 727 240 9 507 8 533 8 909 65 66 66

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Přiznané důchody za rok 2008

Počet a průměrné výše důchodů (jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2008)

ROK 2008 muži ženy celkem
  počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 38 540 11613 34 721 9880 73 261 10792
SR+SRN 130 3548 294 2530 424 2842
SD 173 10100 240 8208 413 9001
ST 16 622 9558 18 839 7700 35 461 8571
celkem  55 465 10974 54 094 9074 109 559 10036
z toho 02P  4 290 13994 7 610 11706 11 900 12531
I 10 479 10166 7 528 9088 18 007 9715
IM 476 7791 327 7762 803 7779
celkem  10 955 10063 7 855 9032 18 810 9633
IC 16 289 6062 15 449 5430 31 738 5755
celkem přímé důchody 82 709 9886 77 398 8342 160 107 9139
V 0 0 30 257 3091 30 257 3091
VM 10 550 2295 0 0 10 550 2295
D 3 404 4737 3 552 4762 6 956 4751
pozůstalost. důchody 13 954 2890 33 809 3267 47 763 3157
důchody celkem 96 663 8876 111 207 6799 207 870 7765

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Přiznané důchody za 4. čtvrtletí 2008

Počet a průměrné výše důchodů (jejichž trvalá výplata byla zahájena v 4. čtvrtletí 2008)

ROK 2008 muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 7 679 11 844 10 232 9 953 17 911 10 764
SR+SRN 41 3 998 79 2 655 120 3 114
SD 1 11 357 13 9 019 14 9 186
ST 4 057 9 786 4 602 7 924 8 659 8 796
celkem  11 778 11 108 14 926 9 287 26 704 10 090
z toho 02P  747 14 280 1 131 12 503 1 878 13 210
I 2 665 10 534 1 897 9 453 4 562 10 084
IM 121 8 183 81 8 165 202 8 176
celkem  2 786 10 432 1 978 9 400 4 764 10 003
IC 4 020 6 430 3 977 5 785 7 997 6 109
celkem přímé důchody 18 584 9 995 20 881 8 631 39 465 9 273
V 0 0 8 151 3 223 8 151 3 223
VM 2 889 2 382 0 0 2 889 2 382
D 1 136 5 016 1 189 5 035 2 325 5 026
pozůstalost. důchody 4 025 3 125 9 340 3 454 13 365 3 355
důchody celkem 22 609 8 772 30 221 7 031 52 830 7 776

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 3. čtvrtletí 2008

Počet a průměrné výše důchodů (jejichž trvalá výplata byla zahájena v 3. čtvrtletí 2008)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 9 920 11613 9 753 9820 19 673 10724
SR+SRN 28 3512 80 2571 108 2815
SD 14 10587 24 8091 38 9011
ST 4 053 9599 5 104 7739 9 157 8562
celkem 14 015 11013 14 961 9068 28 976 10009
z toho 02P 1 047 13934 1 550 11931 2 597 12739
I 2 501 10213 1 742 9106 4 243 9758
IM 110 7792 90 7723 200 7761
celkem 2 611 10111 1 832 9038 4 443 6669
IC 3 894 6055 3 730 5444 7 624 5756
celkem přímé důchody 20 520 9957 20 523 8407 41 043 9182
V 0 0 6 775 3093 6 775 3093
VM 2 332 2253 0 0 2 332 2253
D 669 4766 685 4721 1 354 4743
pozůstalost. důchody 3 001 2813 7 460 3242 10 461 3120
důchody celkem 23 521 9046 27 983 7030 51 504 7951

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 2. čtvrtletí 2008

Počet a průměrné výše důchodů (jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2008)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 12 664 11 550 7 185 10 045 19 849 11 006
SR+SRN 24 3 599 63 2 381 87 2 716
SD 45 10 132 74 8 342 119 9 019
ST 3 771 9 512 4 783 7 571 8 554 8 427
celkem  16 504 11 069 12 105 9 018 28 609 10 201
z toho 02P  1 391 14 097 2 609 11 576 4 000 12 452
 
I 2 642 10 086 1 935 9 051 4 577 9 649
IM 147 7 678 93 7 653 240 7 668
celkem  2 789 9 959 2 028 8 987 4 817 9 550
IC 4 148 5 957 3 828 5 309 7 976 5 645
celkem přímé důchody 23 441 10 032 17 961 8 223 41 402 9 247
 
V 0 0 7 819 3 034 7 819 3 034
VM 2 687 2 302 0 0 2 687 2 302
D 707 4 569 714 4 715 1 421 4 642
pozůstalost. důchody 3 394 2 775 8 533 3 175 11 927 3 061
 
důchody celkem 26 835 9 114 26 494 6 597 53 329 7 864

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Přiznané důchody za 1. čtvrtletí 2008

Počet a průměrné výše důchodů (jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2008)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 8 277 11 497 7 551 9 704 15 828 10 642
SR+SRN 37 3 043 72 2 477 109 2 669
SD 113 10 016 129 8 071 242 8 979
ST 4 741 9 365 4 350 7 560 9 091 8 502
celkem  13 168 10 694 12 102 8 873 25 270 9 821
z toho 02P  1 105 13 728 2 320 11 314 3 425 12 092
 
I 2 671 9 837 1 954 8 754 4 625 9 379
IM 98 7 477 63 7 462 161 7 471
celkem  2 769 9 755 2 017 8 713 4 786 9 316
IC 4 227 5 823 3 914 5 174 8 141 5 511
celkem přímé důchody 20 164 9 543 18 033 8 053 38 197 8 839
 
V 0 0 7 512 3 006 7 512 3 006
VM 2 642 2 228 0 0 2 642 2 228
D 892 4 493 964 4 492 1 856 4 492
pozůstalost. důchody 3 534 2 800 8 476 3 175 12 010 3 065
důchody celkem 23 698 8 537 26 509 6 493 50 207 7 458

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů