Důchodová statistika za rok 2007

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2007

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2007)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 507 809 639 910 1 147 719 10 077 8 217 9 040 71 67 69
SRN 1 204 2 275 3 479 3 324 2 837 3 006 71 71 71
ST 122 110 169 071 291 181 8 687 6 985 7 699 64 60 62
SD 5 178 4 466 9 644 8 503 6 652 7 646 62 58 60
S-CELKEM 636 301 815 722 1 452 023 9 784 7 938 8 747 69 66 67
SR 228 3 219 3 447 5 457 4 959 4 992 80 80 80
I 185 094 148 351 333 445 9 094 7 750 8 496 55 54 55
109 284 89 392 198 676 5 457 4 800 5 161 49 47 48
V-SOLO 0 46 560 46 560 0 5 875 5 875 0 58 58
SV 0 460 823 460 823 0 9 787 9 787 0 75 75
SRNV 0 1 205 1 205 0 6 804 6 804 0 72 72
STV 0 26 123 26 123 0 9 054 9 054 0 61 61
SDV 0 757 757 0 8 668 8 668 0 60 60
SRV 0 9 398 9 398 0 8 013 8 013 0 83 83
IV 0 41 818 41 818 0 9 446 9 446 0 71 71
IČV 0 3 372 3 372 0 7 238 7 238 0 58 58
V-KOMB 0 543 496 543 496 0 9 671 9 671 0 74 74
V-CELKEM 0 590 056 590 056 0 9 371 9 371 0 73 73
VM-SOLO 7 635 0 7 635 4 668 0 4 668 52 0 52
SVM 68 856 0 68 856 11 025 0 11 025 77 0 77
SRNVM 30 0 30 4 762 0 4 762 73 0 73
STVM 5 959 0 5 959 10 136 0 10 136 65 0 65
SDVM 219 0 219 9 752 0 9 752 63 0 63
SRVM 25 0 25 7 120 0 7 120 84 0 84
IVM 8 650 0 8 650 10 875 0 10 875 70 0 70
IČVM 725 0 725 7 196 0 7 196 57 0 57
VM-KOMB 84 464 0 84 464 10 907 0 10 907 75 0 75
VM CELKEM 92 099 0 92 099 10 390 0 10 390 73 0 73
D-DĚTI 22 140 27 275 49 415 4 254 4 298 4 278 16 17 17
ÚHRN 1 045 146 1 674 015 2 719 161 9 145 8 194 8 560 64 66 65

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Vyplácené důchody k září 2007

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.9.2007)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 50 9040 63 7552 114 6592 10 060 8201 9 026 71 68 69
SRN 1 165 2 250 3 415 3 336 2 843 3 011 72 71 71
ST 118 875 166 500 285 375 8 679 6 980 7 688 64 60 62
SD 5 555 5 414 10 969 8 476 6 679 7 589 62 58 60
S-CELKEM 634 635 811 716 1 446 351 9 775 7 926 8 737 69 66 67
SR 234 3 321 3 555 5 426 4 963 4 994 80 80 80
I 185 145 148 514 333 659 9 088 7 735 8 486 55 54 55
107 739 87 800 195 539 5 454 4 791 5 156 50 47 49
V-SOLO 0 46 591 46 591 0 5 886 5 886 0 58 58
SV 0 46 0651 46 0651 0 9 778 9 778 0 75 75
SRNV 0 1 175 1 175 0 6 831 6 831 0 72 72
STV 0 25 303 25 303 0 9 054 9 054 0 61 61
SDV 0 855 855 0 8 698 8 698 0 60 60
SRV 0 9 612 9 612 0 8 019 8 019 0 83 83
IV 0 41 917 41 917 0 9 437 9 437 0 71 71
IČV 0 3 307 3 307 0 7 232 7 232 0 58 58
V-KOMB 0 542 820 542 820 0 9 663 9 663 0 74 74
V-CELKEM 0 589 411 589 411 0 9 364 9 364 0 73 73
VM-SOLO 7 440 0 7 440 4 655 0 4 655 52 0 52
SVM 68 645 0 68 645 11 009 0 11 009 77 0 77
SRNVM 28 0 28 4 868 0 4 868 73 0 73
STVM 5 694 0 5 694 10 132 0 10 132 65 0 65
SDVM 223 0 223 9 715 0 9 715 64 0 64
SRVM 24 0 24 7 070 0 7 070 84 0 84
IVM 8 637 0 8 637 10 861 0 10 861 70 0 70
IČVM 697 0 697 7 157 0 7 157 57 0 57
VM-KOMB 83 948 0 83 948 10 896 0 10 896 76 0 76
VM CELKEM 91 388 0 91 388 10 387 0 10 387 74 0 74
D-DĚTI 20 506 23 438 4 3944 4 239 4 268 4 254 16 17 16
ÚHRN 1039647 1664200 2703847 9148 8195 8562 64 66 65

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Vyplácené důchody k červnu 2007

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.6.2007)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 506 833 633 809 1 140 642 10 037 8 180 90 05 71 68 69
SRN 1 142 2 216 3 358 3 342 2 853 3 019 72 71 71
ST 115 881 163 384 279 265 8 672 6 981 76 82 64 60 62
SD 6 064 6 229 12 293 8 470 6 683 7 564 62 58 60
S-CELKEM 629 920 805 638 1 435 558 9 759 7 911 8 722 70 66 68
SR 236 3 440 3 676 5 457 4 967 4 999 80 80 80
I 185 180 148 493 333 673 9 081 7 720 8 475 55 55 55
106 745 86 760 193 505 5 452 4 783 5 152 50 48 49
V-SOLO 0 48 710 48 710 0 5 885 5 885 0 58 58
SV 0 459 647 459 647 0 9 766 9 766 0 76 76
SRNV 0 1 134 1 134 0 6 845 6 845 0 72 72
STV 0 24 477 24 477 0 9 049 9 049 0 61 61
SDV 0 914 914 0 8 673 8 673 0 60 60
SRV 0 9 799 9 799 0 8 024 8 024 0 84 84
IV 0 41 980 41 980 0 9 430 9 430 0 71 71
IČV 0 3 271 3 271 0 7 238 7 238 0 59 59
V-KOMB 0 541 222 541 222 0 9 653 9 653 0 75 75
V-CELKEM 0 589 932 589 932 0 93 41 9 341 0 73 73
VM-SOLO 7 845 0 7 845 4 644 0 4 644 52 0 52
SVM 68 077 0 68 077 10 989 0 10 989 78 0 78
SRNVM 27 0 27 4 819 0 4 819 73 0 73
STVM 5 512 0 5 512 10 115 0 10 115 65 0 65
SDVM 231 0 231 9 784 0 9 784 64 0 64
SRVM 24 0 24 7 106 0 7 106 84 0 84
IVM 8 572 0 8 572 10 849 0 10 849 70 0 70
IČVM 693 0 693 7 141 0 7 141 57 0 57
VM-KOMB 83 136 0 83 136 10 878 0 10 878 76 0 76
VM CELKEM 90 981 0 90 981 10 340 0 10 340 74 0 74
D-DĚTI 24 975 27 996 52 971 4 253 4 272 4 263 17 17 17
ÚHRN 1 038 037 1 662 259 2 700 296 9 112 8 171 8 533 64 66 65

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Vyplácené důchody k březnu 2007

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.3.2007)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika POČET PRŮM.VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 504 033 630 109 1 134 142 10 005 8 157 8 978 71 68 69
SRN 1 126 2 184 3 310 3 340 2 863 3 025 72 71 71
ST 113 241 160 304 273 545 8 660 6 980 7 675 64 60 62
SD 6 377 6 808 13 185 8 444 6 676 7 531 62 58 60
S-CELKEM 624 777 799 405 1 424 182 9 733 7 894 8 701 70 66 68
SR 243 3 605 3 848 5 436 4 973 5 002 80 80 80
I 185 824 148 849 334 673 9 075 7 708 8 467 56 55 55
106 090 85 778 191 868 5 450 4 774 5 148 50 48 49
V-SOLO 0 49 383 49 383 0 5 893 5 893 0 59 59
SV 0 460 159 460 159 0 9 743 9 743 0 76 76
SRNV 0 1 103 1 103 0 6 842 6 842 0 72 72
STV 0 23 729 23 729 0 9 049 9 049 0 61 61
SDV 0 949 949 0 8 658 8 658 0 60 60
SRV 0 10 032 10 032 0 8 032 8 032 0 84 84
IV 0 42 080 42 080 0 9 412 9 412 0 72 72
IČV 0 3 278 3 278 0 7 245 7 245 0 59 59
V-KOMB 0 541 330 541 330 0 9 632 9 632 0 75 75
V-CELKEM 0 590 713 590 713 0 9 319 9 319 0 74 74
VM-SOLO 7 815 0 7 815 4 634 0 4 634 53 0 53
SVM 67 911 0 67 911 10 970 0 10 970 78 0 78
SRNVM 24 0 24 4 962 0 4 962 73 0 73
STVM 5 313 0 5 313 10 109 0 10 109 65 0 65
SDVM 230 0 230 9 811 0 9 811 64 0 64
SRVM 23 0 23 7 148 0 7 148 85 0 85
IVM 8 569 0 8 569 10 839 0 10 839 70 0 70
IČVM 705 0 705 7 125 0 7 125 57 0 57
VM-KOMB 82 775 0 82 775 10 862 0 10 862 76 0 76
VM CELKEM 90 590 0 90 590 10 325 0 10 325 74 0 74
D-DĚTI 25 224 26 980 52 204 4 250 4 259 4 255 17 17 17
ÚHRN 1 032 748 1 655 330 2 688 078 9 092 8 159 8 517 64 66 65

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2007

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2007)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 30 349 10968 39 526 9099 69 875 9910
SR+SRN 133 3128 373 2174 506 2425
SD 1 537 9134 1 821 7123 3 358 8043
ST 15 327 8804 16 484 6989 31 811 7864
celkem  47 346 10186 58 204 8395 105 550 9198
z toho 02P  4 412 13005 7 050 10978 11 462 11758
 
I 11 820 9584 8 130 8542 19 950 9159
IM 548 7244 355 7244 903 7244
celkem  12 368 9480 8 485 8487 20 853 9077
IC 16 280 5580 15 228 5000 31 508 5300
celkem přímé důchody 75 994 9084 81 917 7774 157 911 8404
 
V 0 0 30 389 2928 30 389 2928
VM 10 404 2164 0 0 10 404 2164
D 3 409 4341 3 627 4340 7 036 4340
pozůstalost. důchody 13 813 2702 34 016 3079 47 829 2970
 
důchody celkem 89 807 8102 115 933 6396 205 740 7141

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 4. čtvrtletí 2007

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 4. čtvrtletí 2007)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 5 547 10876 10 500 8953 16 047 9618
SR+SRN 44 3143 87 2222 131 2531
SD 190 9645 201 7463 391 8523
ST 4 237 8764 3 663 7080 7 900 7983
celkem  10 018 9926 14 451 8416 24 469 9034
z toho 02P  803 13058 1 441 11052 2 244 11770
 
I 3 214 9572 2 184 8557 5 398 9161
IM 146 7269 97 7265 243 7267
celkem  3 360 9472 2 281 8502 5 641 9080
IC 4 675 5602 4 311 4999 8 986 5313
celkem přímé důchody 18 053 8722 21 043 7726 39 096 8185
 
V 0 0 8 154 2981 8 154 2981
VM 2 809 2172 0 0 2 809 2172
D 1 267 4296 1 344 4290 2 611 4293
pozůstalost. důchody 4 076 2833 9 498 3167 13 574 3067
 
důchody celkem 22 129 7637 30 541 6308 52 670 6867

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 3. čtvrtletí 2007

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 3. čtvrtletí 2007)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 8 499 10 933 12 045 9 095 20 544 9 855
SR+SRN 42 3 059 120 2 152 162 2 387
SD 263 9 294 299 7 339 562 8 254
ST 3 875 8 768 4 218 6 920 8 093 7 805
celkem 12 679 10 211 16 682 8 463 29 361 9 218
z toho 02P 1 096 13 020 1 902 11 019 2 998 11 750
 
I 2 950 9 562 1 973 8 525 4 923 9 146
IM 179 7 277 119 7 269 298 7 274
celkem 3 129 9 431 2 092 8 454 5 221 9 040
IC 4 338 5 564 4 024 5 007 8 362 5 295
celkem přímé důchody 20 146 9 089 22 798 7 853 42 944 8 433
 
V 0 0 8 018 2 927 8 018 2 927
VM 2 827 2 169 0 0 2 827 2 169
D 637 4 353 651 4 432 1 288 4 393
pozůstalost. důchody 3 464 2 570 8 669 3 040 12 133 2 905
 
důchody celkem 23 610 8 132 31 467 6 526 55 077 7 215

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 2. čtvrtletí 2007

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2007)

  muži ženy celkem
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 10 055 11 159 12 276 9 208 22 331 10 087
SR+SRN 26 3 410 88 2 049 114 2 359
SD 420 9 312 444 7 292 864 8 274
ST 3 534 8 921 4 098 6 945 7 632 7 861
celkem 14 035 10 525 16 906 8 572 30 941

9 458

z toho 02P 1 571 13 143 2 240 11 077 3 811 11 929
 
I 2 706 9 629 2 032 8 600 4 738 9 188
IM 146 7 264 86 7 283 232 7 271
celkem 2 852 9 508 2 118 8 547 4 970 9 099
IC 3 782 5 611 3 632 5 045 7 414 5 334
celkem přímé důchody 20 669 9 486 22 656 8 004 43 325 8 711
 
V 0 0 8 003 2 963 8 003 2 963
VM 2 695 2 175 0 0 2 695 2 175
D 709 4 446 790 4 430 1 499 4 438
pozůstalost. důchody 3 404 2 648 8 793 3 095 12 197 2 970
 
důchody celkem 24 073 8 519 31 449 6 632 55 522 7 450

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za 1. čtvrtletí 2007

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2007)

  muži ženy celkem
   počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 6 248 10 787 4 705 9 151 10 953 10 084
SR+SRN 21 2 887 78 2 297 99 2 422
SD 664 8 813 877 6 886 1 541 7 716
ST 3 681 8 774 4 505 7020 8 186 7 808
celkem 10 614 9 949 10 165 7 958 20 779 8 976
z toho 02P 942 12 714 1 467 10 700 2 409 11 488
 
I 2 950 9 580 1 941 8 479 4 891 9 143
IM 77 7 083 53 7 086 130 7 084
celkem 3 027 9 517 1 994 8 441 5 021 9 089
IC 3 485 5 536 3 261 4 943 6 746 5 249
celkem přímé důchody 17 126 8 975 15 420 7 383 32 546 8 220
 
V 0 0 6 214 2 815 6 214 2 815
VM 2 073 2 133 0 0 2 073 2 133
D 796 4 309 842 4 263 1 638 4 285
pozůstalost. důchody 2 869 2 736 7 056 2 988 9 925 2 916
 
důchody celkem 19 995 8 080 22 476 6 003 42 471 6 981

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů