Důchodová statistika za rok 2006

 Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2006

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2006)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 504 396 632 678 1 137 074 9 401 7 668 8 437 70 67 69
SRN 1 121 2 168 3 289 3 142 2 695 2 847 71 70 70
ST 110 359 156 675 267 034 8 170 6 586 7 241 63 60 61
SD 6 278 6 344 12 622 7 932 6 259 7 091 61 57 59
S-CELKEM 622 154 797 865 1 420 019 9 157 7 431 8 187 69 66 67
SR 252 3 714 3 966 5 109 4 670 4 697 80 79 79
I 185 874 148 872 334 746 8 538 7 243 7 962 55 54 54
105 450 84 834 190 284 5 133 4 492 4 847 49 47 48
V-SOLO 0 49 652 49 652 0 5 546 5 546 0 58 58
SV 0 462 308 462 308 0 9 128 9 128 0 75 75
SRNV 0 1 076 1 076 0 6 431 6 431 0 71 71
STV 0 23 122 23 122 0 8 542 8 542 0 60 60
SDV 0 888 888 0 8 140 8 140 0 59 59
SRV 0 10 278 10 278 0 7 533 7 533 0 83 83
IV 0 42 380 42 380 0 8 818 8 818 0 71 71
IČV 0 3 294 3 294 0 6 823 6 823 0 58 58
V-KOMB 0 543 346 543 346 0 9 028 9 028 0 74 74
V-CELKEM 0 592 998 592 998 0 8 736 8 736 0 73 73
VM-SOLO 7 759 0 7 759 4 358 0 4 358 52 0 52
SVM 68 246 0 68 246 10 290 0 10 290 77 0 77
SRNVM 23 0 23 4 665 0 4 665 72 0 72
STVM 5 172 0 5 172 9 541 0 9 541 64 0 64
SDVM 227 0 227 9 275 0 9 275 63 0 63
SRVM 25 0 25 6 748 0 6 748 84 0 84
IVM 8 638 0 8638 10 172 0 10 172 70 0 70
IČVM 713 0 713 6 694 0 6 694 56 0 56
VM-KOMB 83 044 0 83 044 10 195 0 10 195 75 0 75
VM CELKEM 90 803 0 90 803 9 696 0 9 696 73 0 73
D-DĚTI 22 971 27 997 50 968 3 977 4 016 3 999 16 17 16
ÚHRN 1 027 504 1 656 280 2 683 784 8 563 7 667 8 010 64 65 65

 

Vyplácené důchody k září 2006

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.9.2006)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 504 706 637 023 1 141 729 9 378 7 658 8 419 71 67 69
SRN 1 091 2 111 3 202 3 141 2 702 2 852 71 71 71
ST 108 039 154 155 262 194 8 159 6 581 7 231 64 60 61
SD 5 889 5 626 11 515 7 877 6 195 7 055 61 57 59
S-CELKEM 619 725 798 915 1 418 640 9 141 7 427 8 176 69 66 67
SR 259 3 837 4 096 5 084 4 677 4 703 80 79 79
I 185 694 148 799 334 493 8 528 7 229 7 950 55 54 55
105 182 84 178 189 360 5 130 4 485 4 844 50 47 49
V-SOLO 0 49 162 49 162 0 5 559 5 559 0 59 59
SV 0 462 222 462 222 0 9 103 9 103 0 75 75
SRNV 0 1 049 1 049 0 6 427 6 427 0 72 72
STV 0 22 406 22 406 0 8 539 8 539 0 60 60
SDV 0 836 836 0 8 127 8 127 0 59 59
SRV 0 10 475 10 475 0 7 535 7 535 0 83 83
IV 0 42 394 42 394 0 8 799 8 799 0 71 71
IČV 0 3 316 3 316 0 6 821 6 821 0 59 59
V-KOMB 0 542 698 542 698 0 9 005 9 005 0 74 74
V-CELKEM 0 591 860 591 860 0 8 719 8 719 0 73 73
VM-SOLO 7 546 0 7 546 4 346 0 4 346 52 0 52
SVM 67 896 0 67 896 10 273 0 10 273 77 0 77
SRNVM 21 0 21 4 656 0 4 656 72 0 72
STVM 4 968 0 4 968 9 532 0 9 532 64 0 64
SDVM 225 0 225 9 260 0 9 260 63 0 63
SRVM 24 0 24 6 912 0 6 912 85 0 85
IVM 8 613 0 8 613 10 161 0 10 161 70 0 70
IČVM 686 0 686 6 697 0 6 697 56 0 56
VM-KOMB 82 433 0 82 433 10 181 0 10 181 75 0 75
VM CELKEM 89 979 0 89 979 9 692 0 9 692 73 0 73
D-DĚTI 21 567 24 196 45 763 3 960 3 989 3 976 16 16 16
 
ÚHRN 1 022 406 1 651 785 2 674 191 8 555 7 665 8 005 64 66 65

 

Vyplácené důchody k červnu 2006

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.6.2006)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 505 651 634 417 1 140 068 9 359 7 639 8 402 71 68 69
SRN 1 063 2 084 3 147 3 157 2 707 2 859 71 71 71
ST 105 685 152 114 257 799 8 154 6 575 7 223 64 60 61
SD 5 160 5 487 10 647 7 794 6 148 6 946 62 58 60
S-CELKEM 617 559 794 102 1 411 661 9 129 7 412 8 163 70 66 68
SR 264 3 978 4 242 5 067 4 681 4 705 80 79 79
I 185 388 148 438 333 826 8 517 7 213 7 937 55 54 55
105 067 83 841 188 908 5 127 4 478 4 839 50 47 49
V-SOLO 0 51 284 51 284 0 5 557 5 557 0 59 59
SV 0 462 441 462 441 0 9 093 9 093 0 75 75
SRNV 0 1 018 1 018 0 6 457 6 457 0 72 72
STV 0 21 750 21 750 0 8 536 8 536 0 60 60
SDV 0 833 833 0 8 110 8 110 0 59 59
SRV 0 10 727 10 727 0 7 535 7 535 0 83 83
IV 0 42 497 42 497 0 8 791 8 791 0 71 71
IČV 0 3 314 3 314 0 6 784 6 784 0 59 59
V-KOMB 0 542 580 542 580 0 8 996 8 996 0 74 74
V-CELKEM 0 593 864 593 864 0 8 699 8 699 0 73 73
VM-SOLO 7 863 0 7 863 4 335 0 4 335 52 0 52
SVM 67 863 0 67 863 10 258 0 10 258 77 0 77
SRNVM 20 0 20 4 572 0 4 572 72 0 72
STVM 4 798 0 4 798 9 523 0 9 523 65 0 65
SDVM 202 0 202 9 192 0 9 192 63 0 63
SRVM 25 0 25 6 789 0 6 789 85 0 85
IVM 8 589 0 8 589 10 144 0 10 144 70 0 70
IČVM 679 0 679 6 612 0 6 612 56 0 56
VM-KOMB 82 176 0 82 176 10 168 0 10 168 76 0 76
VM CELKEM 90 039 0 90 039 9 659 0 9 659 73 0 73
D-DĚTI 25 848 28 564 54 412 3 969 3 989 3 980 16 17 17
ÚHRN 1 024 165 1 652 787 2 676 952 8 523 7 642 7 979 64 66 65

 

Vyplácené důchody k březnu 2006

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.3.2006)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 500 850 627 979 1 128 829 9 327 7 610 8 372 71 68 69
SRN 1 029 2 056 3 085 3 155 2 712 2 860 71 71 71
ST 102 896 149 331 252 227 8 143 6 572 7 213 64 60 61
SD 5 326 6 197 11 523 7 764 6 127 6 884 62 58 60
S-CELKEM 610 101 785 563 1 395 664 9 104 7 388 8 138 70 66 68
SR 269 4 136 4 405 5 112 4 687 4 713 80 79 79
I 185 307 148 644 333 951 8 507 7 197 7 924 56 55 55
101 939 80 854 182 793 5 093 4 435 4 802 50 48 49
V-SOLO 0 52 414 52 414 0 5 561 5 561 0 59 59
SV 0 461 566 461 566 0 9 082 9 082 0 76 76
SRNV 0 989 989 0 6 453 6 453 0 72 72
STV 0 21 001 21 001 0 8 537 8 537 0 61 61
SDV 0 882 882 0 8 065 8 065 0 59 59
SRV 0 10 933 10 933 0 7 543 7 543 0 83 83
IV 0 42 520 42 520 0 8 783 8 783 0 71 71
IČV 0 3 322 3 322 0 6 774 6 774 0 59 59
V-KOMB 0 541 213 541 213 0 8 986 8 986 0 75 75
V-CELKEM 0 593 627 593 627 0 8 683 8 683 0 73 73
VM-SOLO 7 763 0 7 763 4 321 0 4 321 52 0 52
SVM 67 422 0 67 422 10 239 0 10 239 77 0 77
SRNVM 19 0 19 4 640 0 4 640 72 0 72
STVM 4 572 0 4 572 9 517 0 9 517 65 0 65
SDVM 207 0 207 9 113 0 9 113 63 0 63
SRVM 25 0 25 6 861 0 6 861 85 0 85
IVM 8 541 0 8 541 10 129 0 10 129 70 0 70
IČVM 662 0 662 6 578 0 6 578 56 0 56
VM-KOMB 81 448 0 81 448 10 152 0 10 152 76 0 76
VM CELKEM 89 211 0 89 211 9 644 0 9 644 74 0 74
D-DĚTI 26 221 27 631 53 852 3 962 3 974 3 968 17 17 17
ÚHRN 1 013 048 1 640 455 2 653 503 8 504 7 630 7 964 64 66 65

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2006

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2006)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 30 629 10 328 38 947 8 622 69 576 9 373
SR+SRN 135 3 017 365 2 182 500 2 407
SD 3 576 8 214 3 439 6 525 7 015 7 386
ST 13 111 8 330 14 753 6 666 27 864 7 448
celkem 47 451 9 595 57 504 7 954 104 955 8 697
z toho 02P 4 977 12 077 7 776 10 279 12 753 10 980
I 12 295 9 102 8 237 8 048 20 532 8 679
IM 493 6 764 349 6 754 842 6 760
celkem 12 788 9 012 8 586 7 995 21 374 8 603
IC 15 496 5 276 13 783 4 687 29 279 4 999
celkem přímé důchody 75 735 8 613 79 873 7 395 155 608 7 988
V 0 0 30 965 2 784 30 965 2 784
VM 10 926 2 047 0 0 10 926 2 047
D 3 681 4 100 3 852 4 103 7 533 4 101
pozůstalost. důchody 14 607 2 564 34 817 2 930 49 424 2 822
důchody celkem 90 342 7 635 114 690 6 039 205 032 6 742

 

Přiznané důchody za 4. čtvrtletí 2006

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 4. čtvrtletí 2006)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 6 197 10 260 4 052 8 753 10 249 9 665
SR+SRN 35 2 967 100 2 148 135 2 361
SD 974 8 274 1 148 6 567 2 122 7 350
ST 3 137 8 279 3 543 6 729 6 680 7 457
celkem 10 343 9 448 8 843 7 584 19 186 8 589
z toho 02P 766 12 366 1 239 10 457 2 005 11 186
I 2 942 9 148 1 926 8 069 4 868 8 721
IM 123 6 816 90 6 782 213 6 802
celkem 3 065 9 054 2 016 8 012 5 081 8 641
IC 3 620 5 295 3 201 4 719 6 821 5 024
celkem přímé důchody 17 028 8 494 14 060 6 993 31 088 7 815
V 0 0 8 119 2 794 8 119 2 794
VM 2 891 2 055 0 0 2 891 2 055
D 1 228 4 047 1 332 4 048 2 560 4 048
pozůstalost. důchody 4 119 2 649 9 451 2 971 13 570 2 873
důchody celkem 21 147 7 355 23 511 5 377 44 658 6 314

 

Přiznané důchody za 3. čtvrtletí 2006

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 3. čtvrtletí 2006)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 5 987 10 362 10 868 8 563 16 855 9 202
SR+SRN 35 2 673 83 2 278 118 2 395
SD 1 194 8 252 1 028 6 572 2 222 7 475
ST 3 086 8 245 2 899 6 839 5 985 7 564
celkem 10 302 9 457 14 878 8 054 25 180 8 628
z toho 02P 1 118 12 129 1 954 10 318 3 072 10 978
I 2 847 9 101 2 016 8 068 4 863 8 673
IM 125 6 815 104 6 811 229 6 813
celkem 2 972 9 005 2 120 8 006 5 092 8 589
IC 3 994 5 306 3 557 4 703 7 551 5 021
celkem přímé důchody 17 268 8 419 20 555 7 469 37 823 7 903
V 0 0 7 448 2 791 7 448 2 791
VM 2 629 2 052 0 0 2 629 2 052
D 725 4 184 728 4 109 1 453 4 147
pozůstalost. důchody 3 354 2 513 8 176 2 908 11 530 2 794
důchody celkem 20 622 7 459 28 731 6 172 49 353 6 709

 

Přiznané důchody za 2. čtvrtletí 2006

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2006)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 11 670 10 443 15 339 8 716 27 009 9 462
SR+SRN 43 3 201 86 2 262 129 2 575
SD 745 8 185 482 6 685 1 227 7 595
ST 3 587 8 382 3 801 6 635 7 388 7 483
celkem 16 045 9 858 19 708 8 236 35 753 8 964
z toho 02P 1 951 12 106 2 911 10 266 4 862 11 004
I 3 347 9 151 2 199 8 143 5 546 8 751
IM 136 6 774 98 6 770 234 6 773
celkem 3 483 9 058 2 297 8 085 5 780 8 671
IC 4 176 5 299 3 630 4 733 7 806 5 036
celkem přímé důchody 23 704 8 937 25 635 7 727 49 339 8 308
V 0 0 8 349 2 808 8 349 2 808
VM 2 975 2 093 0 0 2 975 2 093
D 836 4 199 826 4 229 1 662 4 214
pozůstalost. důchody 3 811 2 555 9 175 2 936 12 986 2 825
důchody celkem 27 515 8 053 34 810 6 464 62 325 7 165

 

Přiznané důchody za 1. čtvrtletí 2006

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2006)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 6 775 10 162 8 688 8 471 15 463 9 212
SR+SRN 22 3 289 96 2 060 118 2 289
SD 663 8 089 781 6 305 1 444 7 124
ST 3 301 8 399 4 510 6 530 7 811 7 320
celkem 10 761 9 480 14 075 7 685 24 836 8 462
z toho 02P 1 142 11 783 1 672 10 124 2 814 10 798
I 3 159 9 007 2 096 7 910 5 255 8 570
IM 109 6 632 57 6 575 166 6 613
celkem 3 268 8 928 2 153 7 874 5 421 8 510
IC 3 706 5 199 3 395 4 593 7 101 4 909
celkem přímé důchody 17 735 8 484 19 623 7 170 37 358 7 794
V 0 0 7 049 2 737 7 049 2 737
VM 2 431 1 976 0 0 2 431 1 976
D 892 4 009 966 4 065 1 858 4 038
pozůstalost. důchody 3 323 2 522 8 015 2 897 11 338 2 787
důchody celkem 21 058 7 542 27 638 5 932 48 696 6 628

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů