Důchodová statistika za rok 2005

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

 

Vyplácené důchody k prosinci 2005

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2005)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 500 727 626 051 1 126 778 8 860 7 227 7 953 70 67 69
SRN 1 006 2 028 3 034 3 019 2 600 2 739 70 70 70
ST 100 332 145 722 246 054 7 802 6 302 6 914 63 59 61
SD 5 824 7 269 13 093 7 406 5 839 6 536 61 57 59
S-CELKEM 607 889 781 070 1 388 959 8 662 7 030 7 744 69 65 67
SR 278 4 287 4 565 4 837 4 439 4 463 79 78 78
I 185 283 148 590 333 873 8 096 6 840 7 537 55 54 54
101 062 79 893 180 955 4 861 4 235 4 584 49 47 48
V-SOLO 0 52 931 52 931 0 5 291 5 291 0 59 59
SV 0 462 602 462 602 0 8 589 8 589 0 75 75
SRNV 0 952 952 0 6 132 6 132 0 71 71
STV 0 20 390 20 390 0 8 174 8 174 0 60 60
SDV 0 974 974 0 7 671 7 671 0 58 58
SRV 0 11 197 11 197 0 7 131 7 131 0 82 82
IV 0 42 723 42 723 0 8 309 8 309 0 70 70
IČV 0 3 303 3 303 0 6 430 6 430 0 59 59
V-KOMB 0 542 141 542 141 0 8 502 8 502 0 74 74
V-CELKEM 0 595 072 595 072 0 8 216 8 216 0 72 72
VM-SOLO 7 701 0 7 701 4 123 0 4 123 51 0 51
SVM 67 510 0 67 510 9 683 0 9 683 77 0 77
SRNVM 17 0 17 4 414 0 4 414 71 0 71
STVM 4 448 0 4 448 9 116 0 9 116 64 0 64
SDVM 230 0 230 8 675 0 8 675 62 0 62
SRVM 26 0 26 6 737 0 6 737 85 0 85
IVM 8 553 0 8 553 9 594 0 9 594 69 0 69
IČVM 648 0 648 6 288 0 6 288 55 0 55
VM-KOMB 81 432 0 81 432 9 611 0 9 611 75 0 75
VM CELKEM 89 133 0 89 133 9 137 0 9 137 73 0 73
D-DĚTI 23 871 28 672 52 543 3 761 3 796 3 780 16 17 16
ÚHRN 1 007 516 1 637 584 2 645 100 8 102 7 244 7 571 64 65 65

 

Vyplácené důchody k září 2005

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.9.2005)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 499 052 625 716 1 124 768 8 842 7 214 7 936 71 67 69
SRN 973 1 986 2 959 3 028 2 612 2 749 70 70 70
ST 98 455 142 765 241 220 7 799 6 303 6 913 63 59 61
SD 6 946 8 426 15 372 7 372 5 807 6 514 61 57 59
S-CELKEM 605 426 778 893 1 384 319 8 646 7 020 7 731 69 66 67
SR 287 4 414 4 701 4 873 4 440 4 466 79 78 78
I 185 089 148 541 333 630 8 087 6 826 7 525 55 54 55
99 797 78 967 178 764 4 859 4 228 4 580 49 47 48
V-SOLO 0 52 554 52 554 0 5 302 5 302 0 59 59
SV 0 463 107 463 107 0 8 581 8 581 0 75 75
SRNV 0 922 922 0 6 135 6 135 0 71 71
STV 0 19 721 19 721 0 8 175 8 175 0 60 60
SDV 0 1 076 1 076 0 7 645 7 645 0 58 58
SRV 0 11 481 11 481 0 7 136 7 136 0 83 83
IV 0 42 906 42 906 0 8 300 8 300 0 71 71
IČV 0 3 335 3 335 0 6 428 6 428 0 59 59
V-KOMB 0 542 548 542 548 0 8 494 8 494 0 74 74
V-CELKEM 0 595 102 595 102 0 8 212 8 212 0 73 73
VM-SOLO 7 352 0 7 352 4 116 0 4 116 51 0 51
SVM 67 376 0 67 376 9 669 0 9 669 77 0 77
SRNVM 15 0 15 4 474 0 4 474 72 0 72
STVM 4 295 0 4 295 9 110 0 9 110 64 0 64
SDVM 260 0 260 8 615 0 8 615 62 0 62
SRVM 26 0 26 6 737 0 6 737 85 0 85
IVM 8 519 0 8 519 9 580 0 9 580 70 0 70
IČVM 643 0 643 6 260 0 6 260 56 0 56
VM-KOMB 81 134 0 81 134 9 598 0 9 598 75 0 75
VM CELKEM 88 486 0 88 486 9 142 0 9 142 73 0 73
D-DĚTI 22 184 24 652 46 836 3 747 3 774 3 761 15 16 16
ÚHRN 1 001 269 1 630 569 2 631 838 8 099 7 246 7 571 64 66 65

 

Vyplácené důchody k červnu 2005

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 30.6.2005)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 498 803 628 470 1 127 273 8 824 7 200 7 919 71 67 69
SRN 944 1 931 2 875 3 037 2 615 2 754 70 70 70
ST 96 428 139 993 236 421 7 798 6 303 6 913 63 59 61
SD 7 451 8 182 15 633 7 341 5 769 6 518 61 57 59
S-CELKEM 603 626 778 576 1 382 202 8 632 7 013 7 720 70 66 67
SR 295 4 561 4 856 4 868 4 444 4 469 79 78 78
I 184 456 148 221 332 677 8 078 6 810 7 513 55 54 55
95 611 75 769 171 380 4 864 4 225 4 582 50 47 49
V-SOLO 0 54 238 54 238 0 5 304 5 304 0 59 59
SV 0 463 354 463 354 0 8 573 8 573 0 75 75
SRNV 0 899 899 0 6 131 6 131 0 71 71
STV 0 19 133 19 133 0 8 171 8 171 0 60 60
SDV 0 1 061 1 061 0 7 634 7 634 0 58 58
SRV 0 11 711 11 711 0 7 141 7 141 0 83 83
IV 0 42 938 42 938 0 8 293 8 293 0 71 71
IČV 0 3 356 3 356 0 6 405 6 405 0 59 59
V-KOMB 0 542 452 542 452 0 8 487 8 487 0 74 74
V-CELKEM 0 596 690 596 690 0 8 197 8 197 0 73 73
VM-SOLO 7 781 0 7 781 4 107 0 4 107 51 0 51
SVM 67 171 0 67 171 9 654 0 9 654 77 0 77
SRNVM 13 0 13 4 423 0 4 423 72 0 72
STVM 4 134 0 4 134 9 114 0 9 114 64 0 64
SDVM 277 0 277 8 610 0 8 610 62 0 62
SRVM 25 0 25 6 768 0 6 768 85 0 85
IVM 8 512 0 8 512 9 564 0 9 564 70 0 70
IČVM 638 0 638 6 178 0 6 178 56 0 56
VM-KOMB 80 770 0 80 770 9 584 0 9 584 75 0 75
VM CELKEM 88 551 0 88 551 9 103 0 9 103 73 0 73
D-DĚTI 26 628 28 927 55 555 3 746 3 770 3 759 16 17 17
ÚHRN 999 167 1 632 744 2 631 911 8 080 7 233 7 555 64 66 65

 

Vyplácené důchody k březnu 2005

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.3.2005)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 496651 624336 1120987 8794 7176 7893 71 68 69
SRN 923 1900 2823 3043 2621 2759 71 70 71
ST 94582 138292 232874 7798 6302 6910 63 59 61
SD 8466 9732 18198 7366 5806 6532 61 57 59
S-CELKEM 600622 774260 1374882 8608 6991 7698 70 66 68
SR 301 4744 5045 4885 4453 4479 79 78 78
I 184727 148255 332982 8068 6795 7501 55 55 55
99425 77771 177196 4848 4217 4571 50 47 49
V-SOLO 0 55267 55267 0 5311 5311 0 60 60
SV 0 463746 463746 0 8561 8561 0 75 75
SRNV 0 873 873 0 6149 6149 0 71 71
STV 0 18509 18509 0 8170 8170 0 60 60
SDV 0 1217 1217 0 7655 7655 0 58 58
SRV 0 12026 12026 0 7146 7146 0 83 83
IV 0 43171 43171 0 8285 8285 0 71 71
IČV 0 3379 3379 0 6442 6442 0 59 59
V-KOMB 0 542921 542921 0 8476 8476 0 74 74
V-CELKEM 0 598188 598188 0 8183 8183 0 73 73
VM-SOLO 7657 0 7657 4093 0 4093 52 0 52
SVM 67046 0 67046 9635 0 9635 77 0 77
SRNVM 12 0 12 4468 0 4468 72 0 72
STVM 3985 0 3985 9105 0 9105 64 0 64
SDVM 300 0 300 8604 0 8604 62 0 62
SRVM 26 0 26 6614 0 6614 86 0 86
IVM 8542 0 8542 9550 0 9550 70 0 70
IČVM 596 0 596 6270 0 6270 56 0 56
VM-KOMB 80507 0 80507 9569 0 9569 76 0 76
VM CELKEM 88164 0 88164 9094 0 9094 74 0 74
D-DĚTI 27112 28032 55144 3741 3754 3748 16 17 17
ÚHRN 1000351 1631250 2631601 8044 7215 7530 64 66 65

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2005

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2005)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 29 342 9 774 32 984 8 182 62 326 8 931
SR+SRN 129 2 772 358 2 137 487 2 305
SD 2 277 7 697 3 117 6 068 5 394 6 756
ST 10 211 7 705 12 991 6 174 23 202 6 848
celkem 41 959 9 137 49 450 7 478 91 409 8 239
z toho 02P 5 706 11 356 9 473 9 490 15 179 10 191
I 11 953 8 551 8 225 7 577 20 178 8 154
IM 530 6 355 342 6 354 872 6 355
celkem 12 483 8 457 8 567 7 529 21 050 8 079
IC 13 914 4 947 12 863 4 381 26 777 4 675
celkem přímé důchody 68 356 8 160 70 880 6 922 139 236 7 530
V 0 0 30 930 2 628 30 930 2 628
VM 10 847 1 943 0 0 10 847 1 943
D 3 721 3 859 3 918 3 855 7 639 3 858
pozůstalost. důchody 14 568 2 432 34 848 2 766 49 416 2 667
důchody celkem 82 924 7 153 105 728 5 552 188 652 6 256

 

Přiznané důchody za 4. čtvrtletí 2005

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 4. čtvrtletí 2005)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 7 224 9 682 6 761 8 115 13 985 8 925
SR+SRN 45 2 825 95 2 009 140 2 271
SD 563 7 911 980 6 150 1 543 6 793
ST 2 581 7 781 3 888 6 210 6 469 6 837
celkem 10 413 9 085 11 724 7 269 22 137 8 123
z toho 02P 862 11 600 1 431 9 805 2 293 10 479
I 2 956 8 676 1 945 7 693 4 901 8 286
IM 147 6 422 76 6 426 223 6 423
celkem 3 103 8 569 2 021 7 645 5 124 8 205
IC 3 424 4 998 3 114 4 444 6 538 4 734
celkem přímé důchody 16 940 8 164 16 859 6 793 33 799 7 480
V 0 0 7 592 2 697 7 592 2 697
VM 2 659 2 008 0 0 2 659 2 008
D 1 309 3 824 1 400 3 828 2 709 3 826
pozůstalost. důchody 3 968 2 607 8 992 2 873 12 960 2 792
důchody celkem 20 908 7 110 25 851 5 429 46 759 6 181

 

Přiznané důchody za 3. čtvrtletí 2005

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 3. čtvrtletí 2005)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 6 383 9 732 5 022 8 459 11 405 9 171
SR+SRN 29 2 597 101 2 198 130 2 287
SD 708 7 779 1 024 6 137 1 732 6 809
ST 2 670 7 738 3 551 6 239 6 221 6 882
celkem 9 790 9 025 9 698 7 335 19 488 8 185
z toho 02P 1 243 11 466 2 302 9 566 3 545 10 233
I 3 044 8 588 2 032 7 644 5 076 8 210
IM 151 6 404 96 6 428 247 6 413
celkem 3 195 8 485 2 128 7 589 5 323 8 127
IC 3 650 4 969 3 469 4 395 7 119 4 690
celkem přímé důchody 16 635 8 031 15 295 6 704 31 930 7 395
V 0 0 7 546 2 628 7 546 2 628
VM 2 614 1 963 0 0 2 614 1 963
D 729 3 901 698 3 995 1 427 3 946
pozůstalost. důchody 3 343 2 385 8 244 2 744 11 587 2 640
důchody celkem 19 978 7 087 23 539 5 317 43 517 6 129

 

Přiznané důchody za 2. čtvrtletí 2005

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2005)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 9 746 9 453 10 754 8 114 20 500 8 751
SR+SRN 41 2 808 101 2 086 142 2 294
SD 1 133 7 124 1 633 5 633 2 766 6 243
ST 3 671 7 213 5 316 5 661 8 987 6 295
celkem 14 591 8 690 17 804 7 119 32 395 7 827
z toho 02P 4 319 10 269 6 549 8 732 10 868 9 342
I 3 460 7 972 2 396 6 994 5 856 7 572
IM 156 5 908 96 5 923 252 5 913
celkem 3 616 7 883 2 492 6 952 6 108 7 503
IC 3 890 4 626 3 670 4 062 7 560 4 353
celkem přímé důchody 22 097 7 843 23 966 6 634 46 063 7 214
V 0 0 9 035 2 474 9 035 2 474
VM 3 287 1 785 0 0 3 287 1 785
D 957 3 661 883 3 677 1 840 3 669
pozůstalost. důchody 4 244 2 204 9 918 2 581 14 162 2 469
důchody celkem 26 341 6 934 33 884 5 447 60 225 6 097

 

Přiznané důchody za 1. čtvrtletí 2005

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2005)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 6 433 9 641 8 791 7 950 15 224 8 664
SR+SRN 22 2 949 76 2 021 98 2 230
SD 527 7 370 402 5 928 929 6 747
ST 2 411 7 597 3 006 5 941 5 417 6 678
celkem 9 393 8 973 12 275 7 355 21 668 8 057
z toho 02P 1 407 11 085 2 297 9 148 3 704 9 883
I 3 101 8 351 2 111 7 367 5 212 7 953
IM 104 6 145 68 6 125 172 6 137
celkem 3 205 8 279 2 179 7 328 5 384 7 895
IC 3 478 4 843 3 138 4 291 6 616 4 580
celkem přímé důchody 16 076 7 942 17 592 6 805 33 668 7 348
V 0 0 7 462 2 587 7 462 2 587
VM 2 595 1 870 0 0 2 595 1 870
D 925 3 764 1 000 3 734 1 925 3 748
pozůstalost. důchody 3 520 2 364 8 462 2 722 11 982 2 617
důchody celkem 19 596 6 939 26 054 5 478 45 650 6 105

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů