Důchodová statistika za rok 2004

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2004

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2004)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 496 053 621 127 1 117 180 8 306 6 774 7 454 70 67 69
SRN 907 1 873 2 780 2 871 2 468 2 599 70 70 70
ST 92 823 136 097 228 920 7 379 5 963 6 537 62 58 60
SD 9 879 12 661 22 540 7 020 5 545 6 192 60 56 58
S-CELKEM 599 662 771 758 1 371 420 8 133 6 600 7 270 69 65 67
SR 308 4 908 5 216 4 615 4 211 4 235 78 77 78
I 184 441 147 942 332 383 7 628 6 415 7 088 55 54 54
98 637 76 614 175 251 4 579 3 975 4 315 49 47 48
V-SOLO 0 55 839 55 839 0 5 028 5 028 0 59 59
SV 0 464 434 464 434 0 8 096 8 096 0 74 74
SRNV 0 852 852 0 5 822 5 822 0 70 70
STV 0 17 945 17 945 0 7 734 7 734 0 59 59
SDV 0 1 495 1 495 0 7 278 7 278 0 57 57
SRV 0 12 303 12 303 0 6 767 6 767 0 82 82
IV 0 43 300 43 300 0 7 834 7 834 0 70 70
IČV 0 3 362 3 362 0 6 094 6 094 0 59 59
V-KOMB 0 543 691 543 691 0 8 015 8 015 0 74 74
V-CELKEM 0 599 530 599 530 0 7 737 7 737 0 72 72
VM-SOLO 7 535 0 7 535 3 862 0 3 862 51 0 51
SVM 67 059 0 67 059 9 109 0 9 109 76 0 76
SRNVM 11 0 11 4 258 0 4 258 71 0 71
STVM 3 818 0 3 818 8 616 0 8 616 63 0 63
SDVM 337 0 337 8 187 0 8 187 61 0 61
SRVM 25 0 25 6 298 0 6 298 85 0 85
IVM 8 520 0 8 520 9 024 0 9 024 69 0 69
IČVM 560 0 560 5 895 0 5 895 55 0 55
VM-KOMB 80 330 0 80 330 9 049 0 9 049 75 0 75
VM CELKEM 87 865 0 87 865 8 604 0 8 604 73 0 73
D-DĚTI 24 773 29 247 54 020 3 512 3 544 3 530 16 17 16
ÚHRN 995 686 1 629 999 2 625 685 7 613 6 816 7 118 63 65 64

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Přiznané důchody za rok 2004

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2004)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 28 894 9 223 35 526 7 741 64 420 8 405
SR+SRN 149 2 674 318 2 031 467 2 236
SD 4 766 7 233 6 687 5 679 11 453 6 325
ST 10 970 7 182 16 224 5 638 27 194 6 260
celkem 44 779 8 489 58 755 6 894 103 534 7 584
z toho 02P 9 041 10 303 13 977 8 770 23 018 9 373
I 12 844 7 925 8 570 7 000 21 414 7 555
IM 503 5 899 340 5 902 843 5 900
celkem 13 347 7 849 8 910 6 958 22 257 7 492
IC 14 021 4 614 12 932 4 058 26 953 4 347
celkem přímé důchody 72 147 7 617 80 597 6 447 152 744 6 999
V 0 0 31 233 2 490 31 233 2 490
VM 11 028 1 806 0 0 11 028 1 806
D 3 970 3 591 3 876 3 669 7 846 3 629
pozůstalost. důchody 14 998 2 273 35 109 2 620 50 107 2 516
důchody celkem 87 145 6 697 115 706 5 285 202 851 5 891

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů