Důchodová statistika za rok 2003

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2003

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2003)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 492 945 615 134 1 108 079 8 044 6 571 7 227 70 67 68
SRN 776 1 760 2 536 2 881 2 456 2 587 69 69 69
ST 84 232 123 207 207 439 7 241 5 879 6 432 62 58 59
SD 10 763 13601 24 364 6 934 5 479 6 122 60 56 57
S-CELKEM 588 716 753 702 1 342 418 7 902 6 429 7 075 69 65 67
SR 328 5543 5 871 4 547 4 158 4 180 77 77 77
I 182 166 146 432 328 598 7 449 6 243 6 911 55 54 54
96 038 73 637 169 675 4 501 3 905 4 243 49 46 48
V-SOLO 0 59 906 59 906 0 4 963 4 963 0 60 60
SV 0 465 092 465 092 0 7 899 7 899 0 74 74
SRNV 0 750 750 0 5 758 5 758 0 70 70
STV 0 15 293 15 293 0 7 597 7 597 0 58 58
SDV 0 1 479 1 479 0 7 207 7 207 0 56 56
SRV 0 13 443 13 443 0 6 650 6 650 0 82 82
IV 0 43 528 43 528 0 7 648 7 648 0 70 70
IČV 0 3 370 3 370 0 5 990 5 990 0 59 59
V-KOMB 0 542 955 542 955 0 7 822 7 822 0 73 73
V-CELKEM 0 602 861 602 861 0 7 538 7 538 0 72 72
VM-SOLO 7 532 0 7 532 3 770 0 3 770 50 0 50
SVM 66 329 0 66 329 8 861 0 8 861 76 0 76
SRNVM 14 0 14 4 301 0 4 301 72 0 72
STVM 3 201 0 3 201 8 436 0 8 436 62 0 62
SDVM 301 0 301 8 091 0 8 091 61 0 61
SRVM 28 0 28 6 347 0 6 347 85 0 85
IVM 8 290 0 8 290 8 780 0 8 780 69 0 69
IČVM 524 0 524 5 754 0 5 754 54 0 54
VM-KOMB 78 687 0 78 687 8 810 0 8 810 75 0 75
VM CELKEM 86 219 0 86 219 8 369 0 8 369 73 0 73
D-DĚTI 25 453 29 749 55 202 3 426 3 452 3 440 15 16 16
ÚHRN 978 920 1 611 924 2 590 844 7 408 6 649 6 936 63 65 64

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Přiznané důchody za rok 2003

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2003)

   muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 22 396 8830 27 842 7391 50 238 8033
SR+SRN 134 2576 384 2095 518 2220
SD 8 679 7064 12 081 5564 20 760 6191
ST 7 190 6857 10 282 5340 17 472 5965
celkem 38 399 8040 50 589 6498 88 988 7164
z toho 02P 7 216 9956 9 542 8526 16 758 9142
I 13 635 7694 8 843 6751 22 478 7322
IM 530 5725 353 5729 883 5726
celkem 14 165 7620 9 196 6711 23 361 7262
IC 15 149 4472 13 124 3932 28 273 4221
celkem přímé důchody 67 713 7154 72 909 6062 140 622 6588
V 0 0 34 303 2437 34 303 2437
VM 11 939 1764 0 0 11 939 1764
D 4 552 3501 4 348 3523 8 900 3512
pozůstalost. důchody 16 491 2239 38 651 2560 55 142 2464
důchody celkem 84 204 6190 111 560 4849 195 764 5426

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů