Důchodová statistika za rok 2002

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2002 

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2002)

Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Územní část:Česká republika Počet Prům. výše bez součástí PRŮM.VĚK
MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK MUŽI ŽENY CELEK
S 502 480 623 079 1 125 559 7 731 6 319 6 950 70 67 68
SRN 657 1 594 2 251 2 875 2 439 2 567 69 69 69
ST 79 338 115 998 195 336 7 044 5 744 6 272 61 57 59
SD 5 681 6 453 12 134 6 625 5 255 5 896 60 56 58
S-CELKEM 588 156 747 124 1 335 280 7 622 6 213 6 833 69 65 67
SR 365 6 344 6 709 4 448 4 066 4 087 77 76 76
I 180 508 145 716 326 224 7 192 6 015 6 666 55 54 54
92 394 70 110 162 504 4 382 3 803 4 132 48 46 47
V-SOLO 0 63 474 63 474 0 4 863 4 863 0 60 60
SV 0 467 757 467 757 0 7 617 7 617 0 74 74
SRNV 0 637 637 0 5 603 5 603 0 69 69
STV 0 12 928 12 928 0 7 391 7 391 0 57 57
SDV 0 882 882 0 7 020 7 020 0 56 56
SRV 0 14 884 14 884 0 6 461 6 461 0 82 82
IV 0 44 037 44 037 0 7 379 7 379 0 70 70
IČV 0 3 404 3 404 0 5 835 5 835 0 59 59
V-KOMB 0 544 529 544 529 0 7 546 7 546 0 73 73
V-CELKEM 0 608 003 608 003 0 7 266 7 266 0 72 72
VM-SOLO 7 255 0 7 255 3 651 0 3 651 50 0 50
SVM 65 847 0 65 847 8 520 0 8 520 76 0 76
SRNVM 9 0 9 4 083 0 4 083 70 0 70
STVM 2 696 0 2 696 8 148 0 8 148 62 0 62
SDVM 175 0 175 7 749 0 7 749 61 0 61
SRVM 26 0 26 6 155 0 6 155 84 0 84
IVM 8 172 0 8 172 8 442 0 8 442 69 0 69
IČVM 497 0 497 5 568 0 5 568 54 0 54
VM-KOMB 77 422 0 77 422 8 477 0 8 477 75 0 75
VM CELKEM 84 677 0 84 677 8 063 0 8 063 73 0 73
D-DĚTI 25 339 29 062 54 401 3 313 3 340 3 328 15 16 16
ÚHRN 971 439 1 606 359 2 577 798 7 159 6 428 6 703 63 65 64

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2002

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2002)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 17 489 8 429 22 124 7 107 39 613 7 691
SR+SRN 148 2 544 400 2 140 548 2 250
SD 3 036 6 708 4 083 5 261 7 119 5 878
ST 5 520 6 434 7 583 5 058 13 103 5 638
celkem 26 193 7 775 34 190 6 374 60 383 6 982
z toho 02P 5 635 9 424 8 246 8 052 13 881 8 609
I 12 314 7 432 8 336 6 523 20 650 7 065
IM 541 5 546 362 5 546 903 5 546
celkem 12 855 7 353 8 698 6 483 21 553 7 002
IC 13 282 4 340 11 841 3 810 25 123 4 090
celkem přímé důchody 52 330 6 799 54 729 5 836 107 059 6 308
V 0 0 33 762 2 336 33 762 2 336
VM 12 210 1 680 0 0 12 210 1 680
D 4 405 3 453 4 233 3 438 8 638 3 445
pozůstalost. důchody 16 615 2 145 37 995 2 458 54 610 2 363
důchody celkem 68 945 5 677 92 724 4 452 161 669 4 974

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů