Důchodová statistika za rok 2001

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2001

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2001)

Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Druh důchodu Počet  Průměrná výše důchodu bez součástí Průměrný věk
muži ženy celkem muži ženy  celkem muži ženy celkem
S 515149  633 752 1 148 901 7 682 6 278 6 907 70 66 68
SRN  526 1 412 1 938 2 953 2 464 2 596 69 68 68
ST 75 550 110 962 186 512 7 074 5 778 6 303 60 56 58
SD  6714 7 683 14 397 6 743 5 372 6 011 59 55 57
S-Celkem 597939  753 809 1 351 748 7 590 6 188 6 808 69 65 66
SR  394 7 211 7 605 4 484 4 096 4 116 76 75 75
I  179390 145 004 324 394 7 172 5 977 6 638 55 54 54
 88272 65 839 154 111 4 399 3 809 4 147 48 46 47
V-Solo  0 66 289 66 289 0 4 901 4 901 0 61 61
V-Komb  0 544 194 544 194 0 7 522 7 522 0 73 73
V-Celkem 0 610 483 610 483 0 7 238 7 238 0 72 72
VM-Solo 6709  0 6 709 3 620 0 3 620 49 0 49
VM-Komb  75007 0 75 007 8 434 0 8 434 74 0 74
VM-Celkem 81716   0 81 716 8 039 0 8 039 72 0 72
D 25409  28 552 53 961 3 274 3 303 3 290 15 16 16
Úhrn 973 120 1 610 898 2 584 018 7 147 6 409 6 687 63 65 64

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2001

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2001)

Druh důchodu muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 17 384 7 762 19 556 6 606 36 940 7 150
SR+SRN 127 2 690 392 2 058 519 2 213
SD 3 319 6 476 3 257 5 127 6 576 5 807
ST 17 566 6 565 27 178 5 340 44 744 5 821
celkem 38 396 7 086 50 383 5 792 88 779 6 351
z toho 02P 4 450 8 711 7 295 7 417 11 745 7 907
I 11 641 7 023 7 595 6 168 19 236 6 685
IM 535 5 215 385 5 219 920 5 217
celkem 12 176 6 943 7 980 6 122 20 156 6 618
IC 13 145 4 137 11 321 3 633 24 466 3 904
celkem přímé důchody 63 717 6 451 69 684 5 479 133 401 5 943
V 0 0 31 260 2 129 31 260 2 129
VM 11 644 1 504 0 0 11 644 1 504
D 4 074 3 300 3 883 3 312 7 957 3 306
pozůstalost. důchody 15 718 1 966 35 143 2 260 50 861 2 169
důchody celkem 79 435 5 563 104 827 4 399 184 262 4 901

 

Legenda

S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů