Důchodová statistika za rok 2000

Vyplácené důchody

Přiznané důchody

Vyplácené důchody k prosinci 2000

Přehled o počtu důchodců(v členění podle pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu k 31.12.2000)Územní část: ČESKÁ REPUBLIKA

Druh důchodu POČET PRŮMĚRNÁ VÝŠE DŮCHODU BEZ SOUČÁSTÍ PRŮMĚRNÝ VĚK
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
S 526 518 645 416 1 171 934 7 047 5 781 6 350 70 66 68
SRN 431 1 223 1 654 2 895 2 409 2 536 68 67 68
ST 59 733 87 340 147 073 6 650 5 459 5 943 60 55 57
SD 8 337 9 539 17 876 6 350 5 106 5 686 59 55 57
S-Celkem 595 019 743 518 1 338 537 6 995 5 729 6 292 69 65 66
SR 428 8 091 8 519 4 233 3 843 3 863 76 75 75
I 179 770 145 792 325 562 6 611 5 510 6 118 55 54 54
84 409 62 456 146 865 4 132 3 598 3 905 48 46 47
V-Solo 0 70 881 70 881 0 4 584 4 584 0 61 61
V-Komb 0 543 653 543 653 0 6 894 6 894 0 73 73
V-Celkem 0 614 534 614 534 0 6 628 6 628 0 71 71
VM-Solo 6 664 0 6 664 3 378 0 3 378 49 0 49
VM-Komb 71 911 0 71 911 7 711 0 7 711 74 0 74
VM-Celkem 78 575 0 78 575 7 343 0 7 343 72 0 72
D 26 249 29 024 55 273 3 064 3 089 3 077 15 16 15
Úhrn 964 450 1 603 415 2 567 865 6 593 5 913 6 169 63 65 64
Legenda
S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V-Komb (V kombinace) = výplata vdovského důchodu s přímým důchodem
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM-Komb (VM kombinace) = výplata vdoveckého důchodu s přímým důchodem
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

 

Přiznané důchody za rok 2000

Počet a průměrné výše důchodů(jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2000)

  muži  ženy  celkem 
počet prům.výše počet prům.výše počet prům.výše
S 17 522 7 347 21 775 6 292 39 297 6 763
SR+SRN 134 2 698 412 2 066 546 2 221
SD 4 302 6 201 5 783 4 944 10 085 5 480
ST 18 035 6 369 28 931 5 184 46 966 5 640
celkem 39 993 6 767 56 901 5 561 96 894 6 059
z toho 02P 4 396 8 242 7 644 7 036 12 040 7 476
I 10 383 6 680 6 645 5 906 17 028 6 378
IM 540 4 998 331 5 008 871 5 002
celkem 10 923 6 598 6 976 5 863 17 899 6 311
IC 11 818 3 970 10 201 3 520 22 019 3 762
celkem přímé důchody 62 734 6 210 74 078 5 309 136 812 5 722
V 0 0 29 270 2 007 29 270 2 007
VM 11 326 1 348 0 0 11 326 1 348
D 3 538 3 212 3 362 3 246 6 900 3 229
pozůstalost. důchody 14 864 1 790 32 632 2 135 47 496 2 027
důchody celkem 77 598 5 363 106 710 4 338 184 308 4 769
Legenda
S Starobní důchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SD Starobní důchod - dle § 30, zák. 155/95 Sb.
ST Starobní důchod - dle § 31, zák. 155/95 Sb.
02P Starobní důchod zvýšený za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na na tento důchod
SR Poměrný starobní důchod - dle § 26, zák. 100/88 Sb.
SRN Starobní důchod - dle § 29, písm. b, zák. 155/95 Sb.
I Plný invalidní důchod - dle § 38, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
IM Plný invalidní důchod - dle § 42, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů (tzv. invalidita z mládí)
Částečný invalidní důchod - dle § 43, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
V Vdovský důchod - dle § 49, odst. 1, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
VM Vdovecký důchod - dle § 49, odst. 2, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D sirotčí důchod - dle § 52, zák. 155/95 Sb., nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů