ČSSZ navštívili představitelé Korejské korporace pro zabezpečení pracovníků

Praha 7. 9. 2007

„I když jsou naše země daleko, těším se, že navážeme užší spolupráci,“ řekl předseda Korea Labor Welfare Corporation (Korejské korporace pro zabezpečení pracovníků) Won-bae Kim při návštěvě České správy sociálního zabezpečení. „Pomůže v tom i připravovaná Smlouva o sociálním zabezpečení  mezi Českou republikou a Koreou a Správní ujednání,“ souhlasila vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění pověřená řízením ČSSZ JUDr. Božena Michálková, která korejskou delegaci přijala. Dodala, že oba dokumenty by pravděpodobně mohly vstoupit v platnost v polovině roku 2008.

Spolu s Won-bae Kimem přijeli a na téma sociální zabezpečení v ČSSZ jednali také generální ředitel Korea Labor Welfare Corporation Yun-tak Lee, zástupkyně ředitele Geun-young Choi a člen sekretariátu Hee-moon Song. Českou správu sociálního zabezpečení zastupovaly kromě JUDr. Boženy Michálkové také vrchní ředitelka úseku ekonomicko-správního Ing. Radoslava Kodymová, CSc., ředitelka odboru nemocenského pojištění zaměstnanců JUDr. Jana Laumannová a ředitel odboru evropské koordinace a mezinárodních styků Ing. Jiří Kudlík.

Vedoucí představitelé Korea Labor Welfare Corporation vyslovili přesvědčení, že je třeba mít v oblasti úrazového pojištění spravedlivý systém pro všechny, kdy nebudou zvýhodňovány vybrané peněžní ústavy. Potřebný standard by měla zajistit jedna vhodná organizace. Česká a korejská strana se na jednání rovněž shodly, že je třeba najít východisko ze situace obdobné v obou zemích, kdy přibývá starších ročníků, pracujících je však stále méně.

Korea Labor Welfare Corporation je vládní organizace, která v Koreji vznikla v roce 1995 na základě zákona o úrazovém pojištění. Instituce má na starosti úrazové pojištění zaměstnanců, poskytované dávky jsou například: úhrada nákladů na lékařskou péči, nemocenské, ztráta na výdělku, úhrada nákladů na výživu pozůstalých, úhrada nákladů na pohřeb, ošetřování aj. Korejská korporace zajišťuje také pojistné na politiku zaměstnanosti či rehabilitační programy.


Fotografie z jednání naleznete zde.