Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ

Hlavním tématem celostátní porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila. Zhodnotil i výkon úřadu za uplynulé měsíce letošního roku. Na výkon úřadu přímo i nepřímo dopadají změny vládní i resortní koncepce, časté úpravy právních předpisů, ke kterým není dostatečná doba na jejich optimální zavedení do procesu provádění sociálního zabezpečení, a rozpočtová politika státu spolu s přístupem ČSSZ k resortním finančním zdrojům. Přesto zůstává úřad stabilizovaný a hlavně díky personálnímu potenciálu dostává svým závazkům. Program porady tvořila navzájem provázaná témata jako důstojné postavení ČSSZ v systému veřejné správy, implementace nových agend do její působnosti a racionalizace a efektivita procesů. Váženým hostem porady byl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Vice informací v tiskové zprávě.

Fotografie celostátní porada Seč - vedení ČSSZ a ministr PSV

Fotografie z celostátní porady

Fotografie z celostátní porady