Výběrová řízení na volná služební místa OSSZ Olomouc

  • Odborný referent – odborné zpracování rozhodnutí v oddělení OSVČ OSSZ Olomouc


  • Odborný rada – posudkový lékař v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Olomouc