Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců elektronické podatelny OSSZ Náchod

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců elektronické podatelny OSSZ Náchod

  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 172866,
  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 172854,

vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb Česká pošta, s. p.