Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců elektronické podatelny OSSZ Strakonice

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců elektronické podatelny Strakonice:

  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 10679026
  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 10706023

vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA