OSSZ Písek

Okresní správa sociálního zabezpečení Písek
Adresa: Husovo nám. 2078, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 765 111
Fax: +420 382 765 110
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927271/0710
IBAN: CZ6307100010110007927271

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927271/0710
IBAN: CZ0607100110170007927271

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7927271/0710
IBAN: CZ4907100210120007927271
Elektronická adresa podatelny: posta.pi@cssz.cz
ID datové schránky: wazacze

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Informace pro klienty

Klienti OSSZ v Jihočeském regionu mají možnost se od 1. dubna online objednat a přijít vyřídit záležitosti týkající se žádosti o důchody tuzemské či důchody s mezinárodním prvkem. Tato nově poskytovaná služba je v pilotním provozu s předpokladem, že systém, který byl vytvořen zaměstnanci oddělení správy systémového a aplikačního vybavení pracoviště ČSSZ České Budějovice, se bude dále rozvíjet a rozšiřovat. Klient se může na OSSZ objednat v termínech a časech, které mu nabízí objednávací kalendář. Termíny jsou stanovovány s ohledem na místní podmínky každé OSSZ a jsou průběžně upravovány s ohledem na zájem klientů. Nadále platí možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání.

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
JUDr. Jaroslava Pitulová  ředitelka OSSZ  +420 382 765 407  +420 382 765 110 
Mgr. Ilona Štědronská  vedoucí oddělení – Oddělení nemocenského pojištění - zástupkyně ředitelky  +420 382 765 300  +420 382 765 110 
Ing. Ivana Bednářová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 382 765 307  +420 382 765 110 
Ing. Jana Kropáčková   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 382 765 200  +420 382 765 110 
Irena Hurtalová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 382 765 312  +420 382 765 110 
Ing. Lenka Novotná  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 382 765 403  +420 382 765 110 
Marcela Behúnová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 382 765 311  +420 382 765 110 
Ing. Marie Deverová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 382 765 409  +420 382 765 110 
MUDr. Eva Votavová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 382 765 511   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Behúnová
Brožáková
Vorobljevová
Marcela
Dana
Dana
382 765 311
382 765 213
382 765 211
marcela.behunova@cssz.cz
dana.brozakova@cssz.cz
dana.vorobljevova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Ing. Kopřivová
Bc. Semiginovská
Bc. Šindelářová
Ivana
Jana
Alena
382 765 210
382 765 216
382 765 206
ivana.koprivova@cssz.cz
jana.semiginovska@cssz.cz
alena.sindelarova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Pintová
Weberová, DiS.
Hesounová
Ing. Kopřivová
Radka
Petra
Jiřina
Ivana
382 765 209
382 765 207
382 765 208
382 765 210
radka.pintova@cssz.cz
petra.weberova@cssz.cz
Jirina.Hesounova@cssz.cz
ivana.koprivova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hurtalová
Kuntová
Irena
Jitka
382 765 312
382 765 317
irena.hurtalova@cssz.cz
jitka.kuntova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Loukotová
Herinková
Bc. Semiginovská
Ing. Kopřivová
Jana
Marcela
Jana
Ivana
382 765 305
382 765 316
382 765 216
382 765 210
jana.loukotova@cssz.cz
marcela.herinkova@cssz.cz 
jana.semiginovska@cssz.czz

ivana.koprivova@cssz.cz

 

 

Okres Písek je okresem v Jihočeském kraji. Jeho sídlem je město Písek. Rozloha okresu je 1 138,13 km², počet obyvatel je 70 376 osob (hustota zalidnění je 62 obyvatel na 1 km²). V okrese Písek je 76 obcí, z toho 5 měst.

Sousedí s jihočeskými okresy České Budějovice, Tábor, Strakonice a středočeským okresem Příbram.