Výběrová řízení na volná služební místa OSSZ Jindřichův Hradec

  • Vrchní referent/rada – poradenská činnost pro ES v oddělení nemocenského pojištění Jindřichův Hradec


  • Odborný rada – posudkový lékař v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Jindřichův Hradec