Výběrová řízení na volná služební místa OSSZ Český Krumlov

  • Vedoucí oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Český Krumlov - třetí kolo


  • Odborný referent/vrchní referent – odborné zpracování rozhodnutí v oddělení nemocenského pojištění OSSZ Český Krumlov