Podání žádosti o určení příslušnosti

Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení A1

Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, smluvních zaměstnanců Evropských společenství, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi, členů letových posádek, souběžného výkonu činností a v případě výjimek:

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

Pro zaměstnanceSpolečná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pro OSVČŽádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí,
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek).

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

Potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, smluvních zaměstnanců Evropských společenství, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi, členů letových posádek a v případě souběžného výkonu činností vystavují místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5 - agendu provádí Oddělení mezinárodních pojistných vztahů, Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců.

 

Aktualizováno v únoru 2017