Evropská unie

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU). Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v rámci tohoto prostoru. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou tzv. koordinační nařízení -  nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují nařízení  Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (EHS) č. 574/72.

Tato nařízení představují základní, přímo závazné a nad národní právní předpisy postavené předpisy Společenství koordinující systémy sociálního zabezpečení všech členských států.

Upozornění: V přechodném období budou instituce používat formuláře podle nařízení nových i starých. Podrobnosti jsou upraveny v kapitolách k jednotlivým oblastem.

 

Informační materiály

  • Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.

 

 

 

 

Kontakty
Mapa EU

Aktualizace ze sekce Evropská unie

3. 7. 2013 Vstup Chorvatska do Evropské unie od  1. 7. 2013

Dnem 1. 7. 2013 se Evropská unie rozšiřuje o nový členský stát - Chorvatsko. Dochází tak k rozšíření aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 na území Chorvatska a na chorvatské občany.

22. 1. 2013 Nařízení Komise (EU)
č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

1. 6. 2012
Norsko, Lichtenštejnsko a Island přistupují k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a
č. 987/2009

S účinností od 1. června 2012 přistupují rovněž Norsko, Lichtenštejnsko a Island k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (do 31. května 2012 tyto státy aplikovaly tzv. stará koordinační nařízení č. 1408/71 a 574/72).

30. 3. 2012 Švýcarsko přistupuje k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009

S účinností od 1. dubna 2012 přistupuje rovněž Švýcarsko k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.