Evropská unie

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU). Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v rámci tohoto prostoru. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou tzv. koordinační nařízení -  nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují nařízení  Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (EHS) č. 574/72.

Tato nařízení představují základní, přímo závazné a nad národní právní předpisy postavené předpisy Společenství koordinující systémy sociálního zabezpečení všech členských států.

Upozornění: V přechodném období budou instituce používat formuláře podle nařízení nových i starých. Podrobnosti jsou upraveny v kapitolách k jednotlivým oblastem.

 

Informační materiály

  • Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.

 

 

 

 

Kontakty
Mapa EU

Aktuálně ze sekce Evropská unie

30. 10. 2014 Informace pro poživatele invalidního důchodu z Norska

K 1. lednu 2015 bude Norsko realizovat reformu invalidních dávek. Touto reformou se invalidní důchod přemění na invalidní dávky.

2. 6. 2014 Informace pro příjemce důchodů z České republiky, které jsou zasílány na bankovní účty v Bulharsku

V červnu 2014 obdrží ti příjemci důchodů, kterým je důchod vyplácen z České republiky na jejich bankovní účet v Bulharsku, naposledy poštou od ČSSZ vytištěný tiskopis Potvrzení o žití. ČSSZ jim společně s tímto tiskopisem zašle i dopis s oznámením o změně systému výplat důchodů z České republiky na bankovní účty v Bulharsku.

3. 7. 2013 Vstup Chorvatska do Evropské unie od  1. 7. 2013

Dnem 1. 7. 2013 se Evropská unie rozšiřuje o nový členský stát - Chorvatsko. Dochází tak k rozšíření aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 na území Chorvatska a na chorvatské občany.

22. 1. 2013 Nařízení Komise (EU)
č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.

1. 6. 2012
Norsko, Lichtenštejnsko a Island přistupují k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a
č. 987/2009

S účinností od 1. června 2012 přistupují rovněž Norsko, Lichtenštejnsko a Island k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (do 31. května 2012 tyto státy aplikovaly tzv. stará koordinační nařízení č. 1408/71 a 574/72).

30. 3. 2012 Švýcarsko přistupuje k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009

S účinností od 1. dubna 2012 přistupuje rovněž Švýcarsko k aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.