Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele

Tiskopisy vyplníte jednoduše na PC a odešlete pomocí ePortálu ČSSZ, viz: eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy.

Vyplnění tiskopisu na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

ePortál ČSSZ umožňuje uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě odeslání tiskopisu prostřednictvím datové schránky je třeba tiskopis zaslat do datové schránky určené pro e – Podání ČSSZ (název datové schránky: e-podani CSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk). Do této datové schránky ČSSZ je ovšem možné zasílat pouze datové zprávy ve formátu XML, které odpovídají specifikaci ČSSZ.

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej nejprve zaregistrovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a současně zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů. Bližší informace: Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení

 

  • Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

Využíváte k zasílání tiskopisů ČSSZ mzdový software?

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Vyplněné tiskopisy lze zasílat prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud budete odeslané formuláře ověřovat uznávaným elektronickým podpisem, je potřeba jej nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ a současně zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů. Bližší informace: Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení 

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje formuláře ČSSZ, ale neumožňuje jejich přímé odeslání, zjistěte si, zda váš program umí export dat z formulářů do datové věty (ve formátu xml). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického formuláře od ČSSZ, a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Tiskopis pak snadno odešlete přímo ČSSZ či příslušné OSSZ.

Načtení datové věty (xml souboru), kterou si vytvoříte ve svých speciálních mzdových či účetních programech, do interaktivního tiskopisu umožní jednoduše a rychle zkontrolovat její správnost, což je předpoklad k přijetí tiskopisu systémy ČSSZ.