e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti

Služba e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti umožňuje ošetřujícímu lékaři (zdravotnickému zařízení) formou datové věty předávat tři formuláře souvisejících s DPN (dočasnou pracovní neschopností): 

 • I. díl – Hlášení o vzniku DPN,
 • II. díl – Ukončení DPN,
 • Hlášení ošetřujícího lékaře (je možné zasílat službou e – Podání HPN nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ). 

 

Předpoklady pro využívání služby ošetřujícím lékařem:

 • připojení na internet,
 • registrace k elektronickému předávání HPN na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ,
 • SW používaný lékařem rozšířený pro e - Podání HPN, který umožní tvorbu datové věty HPN (nezajišťuje ČSSZ),připojení na internet,
 • využití Informačního systému datových schránek (ISDS), tj. zasílání e - Podání HPN do speciální datové schránky ČSSZ pro elektronická podání (xml datové věty) nebo prostřednictvím tzv. Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP). Předpokladem je zabudování do lékařského SW.

Formulář Hlášení ošetřujícího lékaře je možné vyplnit a odeslat také na ePortálu ČSSZ.

 

Registrace ošetřujícího lékaře k elektronickému předávání HPN

Registraci provádí kontaktní pracovníci na  příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Při registraci bude lékařem nebo jím pověřenou osobou:

 • vyplněn formulář Žádost o IČPE s údaji potřebnými pro registraci,
 • převzato nově přidělené IČPE identifikační číslo pro e - Podání,
 • předán identifikátor datové schránky, ze které bude zasíláno HPN (v případě využívání ISDS),
 • předána Veřejná část kvalifikovaného certifikátu, resp. sériové číslo certifikátu a vystavitele (v případě zasílání přes VREP a při využívání možnosti elektronického podepsání přes ISDS). Obecně  pro kanál ISDS není podmínkou.

 

Poznámka

Pokud nebude ze strany lékaře při registraci  předána Veřejná část kvalifikovaného certifikátu a přesto ho hodlá lékař využívat, je náhradním řešením elektronická odpověď na e-mail kontaktní pracovnice, elektronicky podepsaná s uvedením IČPE, které bylo sděleno při registraci.

 

Změny činností ošetřujícího lékaře využívajícího elektronické zasílání HPN

 • Lékař nemusí ručně vyplňovat papírové formuláře Dočasné pracovní neschopnosti získané na ČSSZ (OSSZ).
 • Většina předávaných dat je získána z evidence v lékařském SW, není třeba je opakovaně opisovat.
 • Není nutné doručovat papírové RDPN na OSSZ.
 • Lékař může sledovat výsledek zpracování elektronicky odeslaných dílů RDPN. Výhodou je obdržení programové odpovědi z ČSSZ s protokolem o výsledku, která je automaticky zpracovatelná lékařským SW. V případě zjištěné chyby může lékař ihned provést opravu a odeslání zopakovat.
 • Z lékařského SW je nutné postupně vytisknout díly RDPN pro pacienta a zaměstnavatele, které nejsou předmětem e - Podání (DPN díly II, III, IV, V).

 

Další informace:

Kontakty
e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti

Leták e - Podání HPN

Leták Elektronické hlášení pracovní neschopnosti - služba e - Podání HPN