e - Podání

Služba e - Podání umožňuje elektronickou cestou zasílat vybrané a ze zákona povinné formuláře. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný formát xml).

Způsoby elektronického podání povinných formulářů a další praktické informace jsou k dispozici v sekci Základní informace.

 

Služby e - Podání

Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání 

ONZ

Přehled o výši pojistného

PVPOJ 2016

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2015

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti * (HPN), tzv. eNeschopenka 
předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN) 

Příručka pro lékaře

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu * (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

UsrCert

 

ARCHIV elektronických formulářů

Ostatní tiskopisy pro oblast sociálního pojištění naleznete v sekci Tiskopisy.

 

*) Pro vyplnění a odeslání těchto tiskopisů, je potřeba použít program 602 Form Filler. Nové interaktivní verze tiskopisů na ePortálu ČSSZ postupně připravujeme.

Kontakty
Call centrum e - Podání

Aktuality ze sekce e - Podání

12. 10. 2016 NEMPRI 2015/2016

Souběh příjmu služeb e - Podání NEMPRI 2015 a NEMPRI 2016 bude ponechán minimálně do konce února 2017.

 

10. 8. 2016 Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP / APEP byly nasazeny nové SSL certifikáty. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých SSL certifikátů končí 24. 8. 2016.

 

4. 8. 2016 Nový šifrovací certifikát

Upozorňujeme klienty, kteří podávají e - Podání prostřednictvím VREP / APEP, že ‎“10. ‎září ‎2016 12:57:50“ končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2016“. Nový šifrovací certifikát „DIS.CSSZ.2017“ s platností do „‎29. ‎července ‎2017 13:37:42“ mají k dispozici v sekci „Ke stažení.

 

17. 6. 2016 NEM_PRI 16

Byla spuštěna nová služba NEM_PRI 16.