e - Podání

Služba e - Podání umožňuje elektronickou cestou zasílat vybrané a ze zákona povinné formuláře. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný formát xml).

Způsoby elektronického podání povinných formulářů a další praktické informace jsou k dispozici v sekci Základní informace.

Služby e - Podání

Popis služby Formulář zfo

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12 
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání

ONZ

Přehled o výši pojistného

PVPOJ 2013 a 2014

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných
- kanál VREP a datová schránka pro e - Podání

OSVČ

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN), tzv. eNeschopenka 
předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN) 

Příručka pro lékaře

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

UsrCert

 

ARCHIV elektronických formulářů

Ostatní tiskopisy pro oblast sociálního pojištění naleznete v sekci Tiskopisy.

 

Kontakty
Call centrum e - Podání

Aktuality ze sekce e - Podání

4. 12. 2014

Změna v zasílání protokolů o zpracování e - Podání.

Elektronicky podávající klienti ČSSZ, kteří zasílají e - Podání na ČSSZ prostřednictvím Informačního systému datových schránek (kanál ISDS), již nebudou dostávat do datové schránky protokoly o přijetí e - Podání. Systém nyní zasílá protokoly o výsledku zpracování do datových schránek pouze v případě zamítnutí e - Podání, a to včetně důvodu zamítnutí (chybová hlášení). Zasílání dodejek a doručenek systémem datových schránek zůstává nezměněno.

Klientům podávajícím prostřednictvím VREP / APEP budou i nadále zasílány všechny protokoly (přijetí / zamítnutí) standardním způsobem.

13. 11. 2014

V sekci Ke stažení byl zveřejněn nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2015 pro e - Podání platný od 27. 10. 2014 do 27. 10. 2015.

29. 7. 2014 Nové certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP (APEP) budou nasazeny nové SSL certifikáty. Veřejné části certifikátů jsou ke stažení pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých certifikátů končí 31. 7. 2014.

29. 5. 2014

Ve dnech 5.-10. 6. 2014 dojde k přepnutí rozhraní VREP na nové rozhraní APEP. Přepnutí by nemělo mít dopad na programy (moduly) komunikující s ČSSZ v rámci zasílání e - Podání. Změna bude realizována způsobem, který zajistí, že nové rozhraní bude pro programy (moduly) totožné s původním rozhraním VREP. V rámci této akce musí být celý DIS-systém pro příjem a zpracování e - Podání odstaven.

7. 1. 2014

Nový formulář PVPOJ2013
Pro zaslání tiskopisu „Přehled o výši pojistného pro rok 2013“ za měsíc prosinec 2013 je nutné, aby si podávající stáhli nový formulář v sekci Ke stažení.

10. 12. 2013

V sekci Ke stažení byl zveřejněn nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2014 pro e - Podání platný od 28. 11. 2013 do 28. 11. 2014.

6. 12. 2013

ČSSZ informuje: povinná elektronická komunikace v roce 2014.

9. 8. 2013

Blíží se konec platnosti SSL certifikátů pro VREP.

21. 5. 2013

Pro účely dodatečného nebo opravného podání ročních evidenčních listů byl zveřejněn elektronických formulář „RELDP“ podávaný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008. Tento formulář lze na ČSSZ zasílat elektronicky pouze prostřednictvím komunikačního kanálu VREP.

19. 4. 2013 Oznámení pro klienty

Výhradně pro testovací účely byly v sekci Pro SW vývojáře zveřejněny testovací elektronické formuláře. Data z těchto formulářů jsou zasílána do tzv. Komunitního (testovacího) prostředí ČSSZ které je striktně odděleno od produkčního prostředí. Data jsou zde zpracovávána pouze fiktivně.

14. 3. 2013 Oznámení pro klienty

Pro klienty, kteří podávají formuláře e - Podání pomocí datových schránek je připraven návod Jak číst protokol o zpracování e - Podání. V případě nejasností poradí také Call centrum technické pomoci e - Podání na tel. č. 585 708 290, kde pracovníci call centra protokol ochotně vysvětlí a zodpoví další dotazy. Jedná se o opatření pro přechodné období, kdy je nutné přizpůsobit zpracující systémy e - Podání pro komunikaci s datovými schránkami. Klientům se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.

6. 2. 2013

Upozorňujeme elektronicky podávající klienty, že e - Podání zasílaná prostřednictvím Informačního systému datových schránek mohou obsahovat pouze jednu přílohu XML (datovou větu dle specifikace ČSSZ) datové zprávy.