e - Podání

Služba e - Podání umožňuje elektronickou cestou zasílat vybrané ze zákona Českou správou sociálního zabezpečení předepsané tiskopisy. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaným je formát xml).

Způsoby elektronického podání předepsaných tiskopisů (formulářů) a další praktické informace jsou k dispozici v sekci Základní informace.

 

Služby e - Podání

Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání 

ONZ

Přehled o výši pojistného 
pro období od 1. 1. 2016 

PVPOJ 2016

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2017

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti  (HPN), tzv. eNeschopenka 
(předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN a registrace na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno) 

Příručka pro lékaře

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

UsrCert

 

ARCHIV elektronických formulářů

Ostatní tiskopisy pro oblast sociálního pojištění naleznete v sekci Tiskopisy.

 

 

Kontakty

Call centrum

Aktuality ze sekce e - Podání

1.2.2018 NEMPRI 2017/2016

Souběh příjmu služeb e - Podání NEMPRI 2017 a NEMPRI 2016 bude ponechán minimálně do konce května 2018.

 

10. 8. 2017 Nové SSL certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP / APEP byly nasazeny nové certifikáty pro šifrovanou komunikaci. Veřejné části certifikátů jsou k dispozici v sekci „Ke stažení“. Pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Upozorňujeme, že od letošního roku jsou doménové certifikáty vydávány s novou podřízenou certifikační autoritou PostSignum Public CA 3. Platnost starých SSL certifikátů končí 22. 8. 2017.

 

Postupné ukončení provozování protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 v prostředí IKR ČSSZ

  • od 15. 9. bude zakázán TLS 1.0 a 1.1 v TP na přístupovém rozhraní t-epodani.cssz.cz a vrep2-t.cssz.cz.
  • na rozhraní vrep1-t.cssz.cz bude do 30. 11.  povolen TLS 1.0 a 1.1. Toto rozdělení je z důvodu testování rozhraní a její kompatibility.
  • od 1. 12. nebude povolen v TP protokol TLS 1.0 a 1.1.
  • 31. 12. 2017 dojde k zakázaní protokolu  TLS 1.0 a 1.1 v PP.

Podrobnosti jsou v dokumentu Ukončení podpory TLS.

                      

Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2018

Upozorňujeme klienty, kteří podávají e - Podání prostřednictvím VREP / APEP, že 29.7.2017 končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2017“. Nový šifrovací certifikát „DIS.CSSZ.2018“ s platností do ‎12.06.2018 je k dispozici v sekci e - Podání  „Ke stažení“, nebo zde.