e - Podání

Novinka

ČSSZ nabízí klientům od 1. 1. 2015 možnost využít zaslání některých formulářů také přímo z ePortálu ČSSZ.

Jako e - Podání je tato služba na ePortálu ČSSZ umožněna pro formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a pro formulář Přehled o výši pojistného pro rok 2015. Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň bude klientům umožněno uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Možnosti odeslání vyplněného formuláře zůstávají nezměněny, tedy prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

 

Služba e - Podání umožňuje elektronickou cestou zasílat vybrané a ze zákona povinné formuláře. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný formát xml).

Způsoby elektronického podání povinných formulářů a další praktické informace jsou k dispozici v sekci Základní informace.

 

Služby e - Podání

Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání 

ONZ

Přehled o výši pojistného

PVPOJ 2015

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2014

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti * (HPN), tzv. eNeschopenka 
předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN) 

Příručka pro lékaře

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu * (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

UsrCert

 

ARCHIV elektronických formulářů

Ostatní tiskopisy pro oblast sociálního pojištění naleznete v sekci Tiskopisy.

 

*) Pro vyplnění a odeslání těchto tiskopisů, je potřeba použít program 602 Form Filler. Nové interaktivní verze tiskopisů na ePortálu ČSSZ postupně připravujeme.

Kontakty
Call centrum e - Podání

Aktuality ze sekce e - Podání

13. 3. 2015 Proběhla konference ČSSZ pro vývojáře SW systémů

 

10. 2. 2015 Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) přehledu o výši pojistného (PVPOJ 2015), které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ. Více informací...

 

4. 2. 2015 Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) v roce 2015 

Pro podání přehledu o výši pojistného odváděného za zaměstnance a za zaměstnavatele za leden 2015 a za následující měsíce roku 2015 je důležité používat aktuální tiskopis. Je k dispozici v nové interaktivní verzi. Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdové, účetní, personální) programů, doporučujeme, aby u dodavatele/výrobce jimi užívaného programu ověřili, že je aktuální podle parametrů roku 2015.

 

30. 1. 2015

e - Podání OSVČ 2014 a PVPOJ 2015 již není možné zasílat doposud každoročně aktualizovanými formuláři ve formátu „.zfo“ pro program Software602 Form Filler, ale pouze novými interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ. Pro zaslání e - Podání za předcházející období (do konce roku 2014) jsou historické formuláře OSVČ a PVPOJ ve formátu „zfo“ podávajícím k dispozici v sekci e - Podání (Archiv - ke stažení).

 

4. 12. 2014

Změna v zasílání protokolů o zpracování e - Podání.

Elektronicky podávající klienti ČSSZ, kteří zasílají e - Podání na ČSSZ prostřednictvím Informačního systému datových schránek (kanál ISDS), již nebudou dostávat do datové schránky protokoly o přijetí e - Podání. Systém nyní zasílá protokoly o výsledku zpracování do datových schránek pouze v případě zamítnutí e - Podání, a to včetně důvodu zamítnutí (chybová hlášení). Zasílání dodejek a doručenek systémem datových schránek zůstává nezměněno.

Klientům podávajícím prostřednictvím VREP / APEP budou i nadále zasílány všechny protokoly (přijetí / zamítnutí) standardním způsobem.

 

13. 11. 2014

V sekci Ke stažení byl zveřejněn nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2015 pro e - Podání platný od 27. 10. 2014 do 27. 10. 2015.

 

29. 7. 2014 Nové certifikáty VREP

Na komunikačním rozhraní VREP (APEP) budou nasazeny nové SSL certifikáty. Veřejné části certifikátů jsou ke stažení pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých certifikátů končí 31. 7. 2014.