e - Podání

Služba e - Podání umožňuje elektronickou cestou zasílat vybrané a ze zákona povinné formuláře. Služba využívá elektronické formuláře, které údaje převádí do datové věty (akceptovaný formát xml).

Způsoby elektronického podání povinných formulářů a další praktické informace jsou k dispozici v sekci Základní informace.

 

Služby e - Podání

Popis služby Formulář

ZAMĚSTNAVATELÉ podávají:

Evidenční list důchodového pojištění 12  
pro období od 1. 1. 2012 

ELDP12

Oznámení o nástupu do zaměstnání 

ONZ

Přehled o výši pojistného

PVPOJ 2016

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

NEMPRI

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě 

POS

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVČ_2015

 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘI zasílají:

Hlášení pracovní neschopnosti * (HPN), tzv. eNeschopenka 
předpokladem elektronického zasílání je program používaný lékařem v ordinaci se zabudovanou funkcí pro odesílání e - Podání HPN) 

Příručka pro lékaře

 

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu * (USRCERT)
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

UsrCert

 

ARCHIV elektronických formulářů

Ostatní tiskopisy pro oblast sociálního pojištění naleznete v sekci Tiskopisy.

 

*) Pro vyplnění a odeslání těchto tiskopisů, je potřeba použít program 602 Form Filler. Nové interaktivní verze tiskopisů na ePortálu ČSSZ postupně připravujeme.

Kontakty
Call centrum e - Podání

Aktuality ze sekce e - Podání

17. 6. 2016 NEM_PRI 16

Byla spuštěna nová služba NEM_PRI 16.

 

23. 10. 2015 Nový šifrovací certifikát

Upozorňujeme klienty, kteří podávají e - Podání prostřednictvím VREP / APEP, že  „27. ‎října ‎2015 15:05:40“ končí platnost šifrovacího certifikátu „DIS.CSSZ.2015“. Nový šifrovací certifikát „DIS.CSSZ.2016“ s platností do „září ‎2016 12:57:50“ mají k dispozici v sekci „Ke stažení

 

26. 8. 2015 e – Podání Přílohy k žádosti o dávku - upozornění pro klienty (vývojáře a SW firmy)

V dubnu tohoto roku byla spuštěna nová služba NEMPRI15, která nahradila stávající službu NEMPRI10. V souladu s avizovaným ukončením souběhu služeb e - Podání NEMPRI10 s novou službou NEMPRI15 upozorňujeme, že od 1.9.2015 již nebude ČSSZ přijímat e - Podání NEMPRI10. Věříme, že přechodné období souběhu obou služeb (prodloužené z původně plánovaného jednoho měsíce na 5 měsíců) dalo všem dostatečný prostor na přechod k nové verzi NEMPRI15.

Děkujeme za pochopení

 

6. 8. 2015 Nové certifikáty VREP / APEP

Na komunikačním rozhraní VREP (APEP) budou nasazeny nové SSL certifikáty. Veřejné části certifikátů jsou ke stažení pro produkční prostředí VREP_PP a pro testovací prostředí VREP_TP. Platnost starých certifikátů končí 17.8.2015.

 

13. 3. 2015 Proběhla konference ČSSZ pro vývojáře SW systémů

 

10. 2. 2015 Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) přehledu o výši pojistného (PVPOJ 2015), které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ. Více informací...

 

4. 2. 2015 Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) v roce 2015 

Pro podání přehledu o výši pojistného odváděného za zaměstnance a za zaměstnavatele za leden 2015 a za následující měsíce roku 2015 je důležité používat aktuální tiskopis. Je k dispozici v nové interaktivní verzi. Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdové, účetní, personální) programů, doporučujeme, aby u dodavatele/výrobce jimi užívaného programu ověřili, že je aktuální podle parametrů roku 2015.

 

30. 1. 2015

e - Podání OSVČ 2014 a PVPOJ 2015 již není možné zasílat doposud každoročně aktualizovanými formuláři ve formátu „.zfo“ pro program Software602 Form Filler, ale pouze novými interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ. Pro zaslání e - Podání za předcházející období (do konce roku 2014) jsou historické formuláře OSVČ a PVPOJ ve formátu „zfo“ podávajícím k dispozici v sekci e - Podání (Archiv - ke stažení).