Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 dochází k „zastropování důchodového věku“. Nejvyšší důchodový věk činí 65 let.