Přehled redukčních částek od roku 2002

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2007 jsou stanoveny takto:

do 9 600

zápočet plně (pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne)

nad 9 600 do 23 300

30 %

nad 23 300

10 %

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2006 jsou stanoveny takto:

do 9 100

zápočet plně (pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne)

nad 9 100 do 21 800

30 %

nad 21 800

10 %

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2005 jsou stanoveny takto:

do 8 400

zápočet plně (pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne)

nad 8 400 do 20 500

30 %

nad 20 500

10 %

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2004 jsou stanoveny takto:

do 7 500

zápočet plně ( pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne )

nad 7 500 do 19 200

30 %

nad 19 200

10 %

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2003 jsou stanoveny takto:

do 7 400

zápočet plně (pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne)

nad 7 400 do 17 900

30 %

nad 17 900

10 %

 

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2002 jsou stanoveny takto:

do 7100

zápočet plně (pokud osobní vyměřovací základ tuto částku nepřesáhne)

nad 7100 do 16 800

30 %

nad 16 800

10 %