Soutěže

V listopadu jsme pro malý kvíz zvolili téma nemocenského pojištění.

1. Kdo je nemocensky pojištěn ze zákona?

a) zaměstnanec, za kterého jeho zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení

b) osoba v evidenci na Úřadu práce ČR

c) osoba po dosažení 15 let věku s místem trvalého bydliště v ČR

 

2. Jak se nazývá doba, po kterou se poskytuje nemocenské?

a) karenční doba

b) podpůrčí doba

c) ochranná lhůta

 

3. Od kterého dne dočasné pracovní neschopnosti náleží nemocenské?

a) od 4. dne

b) od 15. dne

c) od 22. dne

 

Správné odpovědi ve známém formátu (číslo otázky + písmeno odpovědi, popřípadě vyznačené položky v textu) zasílejte na adresu nar.pojisteni@cssz.cz do 15. listopadu 2017.

V říjnovém kvízu se správné odpovědi ukrývaly u první otázky pod a) a u druhé pod c). Dárek posíláme Jitce Petirové z Úpice.