Soutěže

Jak známo, uchazeč o zaměstnání zařazený a vedený v evidenci Úřadu práce ČR si může přivydělat. Nesmí mít ovšem nárok na podporu v nezaměstnanosti, činnost nemůže vykonávat na základě dohody o provedení práce a výše jeho přivýdělku nesmí přesáhnout polovinu aktuální minimální mzdy. Kolik to je?

a) 4 600 Kč

b) 5 500 Kč

c) 6 100 Kč

Správnou odpověď posílejte na adresu nar.pojisteni@cssz.cz do 14. února 2018.

Z nemocenského pojištění jsou vypláceny dávky: nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, od letošního roku k nim od února přibyla otcovská a od června přibude dlouhodobé ošetřovné. Evidentně správně tudíž volili ti z vás, kteří v lednové soutěži zaškrtli áčko. Odměna za správnou odpověď náleží paní Jitce Chmelařové z Nechanic.