Soutěže

 

Od června nabývá účinnosti novela zákona zavádějící novou dávku ze systému nemocenského pojištění. Její název ukrývá naše tajenka. Zasílejte ji do 16. května na známou adresu nar.pojisteni@cssz.cz.

Vodorovně:  A – 1. díl tajenky; povzdech . B – francouzské mužské jméno; apolipoprotein M; anglická zkratka aplikace Interaktivní strom života. C – žádná věc; zájmenné příslovce; skoba; španělská exkrálovna. D – jihoamerické pohoří; nan; řecký bůh války. E – detektiv z knih  E. S. Gardnera; rusky „peklo“; součásti skeletu. F – značka lepenky; český houslista; biblická postava. G – staročeské mužské jméno; 2. díl tajenky.

Svisle: 1 – výbušnina. 2 – kočkovité šelmy; rukavičkářská useň. 3 – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; Němec. 4 – trampská zavazadla; čidlo zraku. 5 – název souhvězdí . 6 – chirurgický zákrok. 7 – dosáhnout hodem. 8 – česky „saucier“. 9 – rostlina z čeledi sítinovitých; osobní zájmeno. 10 – látka pro šíření elektromagnetického záření; německá firma vyrábějící osvětlení. 11 – Starořek; anglické univerzitní město. 12 – hlučné.

Pomůcka: ad, APOM, iTOL, SLV

 

Ke stažení: JPG, PDF

 

Správné odpovědi z minulého čísla: 1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6c,7a, 8a, 9b, 10a. Porovnejte si, zda jste tipovali správně jako paní Jitka Klaclová ze Šumperka nebo Martina Blašková z Chebu. Posíláme jim malý dárek.