Na prahu nového roku

Vážení a milí čtenáři,

ocitáme se na prahu nového roku. Mám-li zhodnotit dosavadní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou jsem měl možnost sledovat od svého nástupu do funkce, pak mohu konstatovat, že prošla s úspěchem první významnou zatěžkávací zkouškou. Tou bylo schválení všech osmnácti legislativních změn, které vstupují v platnost od 1. ledna 2011. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak stalo legislativním místem s bezkonkurenčně nejvíce normami, které parlament v rámci dosavadní vládní agendy schválil.

Změny, které vstupují po Novém roce v platnost, jsou primárně zaměřeny na snížení zadlužení státu. Zahrnují celé spektrum činností resortu. Dotýkají se jak problematiky pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, tak zaměstnanosti, ale také například pracovního práva. Za realizací těchto změn stojí mnoho práce, která musela být navíc vykonána ve velmi krátkém časovém úseku, aby novely mohly projít celým legislativním procesem. Proto platí můj dík a uznání všem zaměstnancům, kteří se na nich podíleli.

Všechny tyto dílčí změny jsou součástí širšího systému reformních záměrů vlády, které budou pokračovat i v příštím roce - tak aby od 2012 byl systém jednodušší nejen pro úředníky, ale zejména pro příjemce jednotlivých dávek. Je zároveň potřeba, aby byl spravedlivější a lépe kontrolovatelný.

Od resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se očekává celá řada komplexních materiálů, ať už se jedná o předložení návrhu na řešení nálezu Ústavního soudu ve věci důchodů, či novelu zákoníku práce, která tento kodex učiní jednodušším, srozumitelnějším a také přispěje k oživení trhu práce. Základní ambicí při tvorbě novely pro nás bude, aby bylo jasné, co je povinné a co je dobrovolné.

Dalším zcela jasným cílem příštího roku je přijetí důchodové reformy. Česká republika je v současné době jedinou zemí Evropské unie, jejíž občané, kteří jsou mladší než čtyřicet let, nevědí, jak budou vypadat jejich starobní důchody. Nutnost reformy je dána neúprosným demografickým vývojem, a tedy i úbytkem plátců sociálního pojištění. S každým dalším rokem, o který se důchodová reforma odkládá, se pochopitelně zvyšují také její náklady. Bohužel se promarnila nejvhodnější doba vysokého ekonomického růstu, kdy by mohly být náklady výrazně nižší. Současná vláda proto přistupuje k důchodové reformě v pozici nepoměrně těžší. Odpovědnost k občanům nás však nutí přijít s reformními kroky co nejdříve, protože jakékoli další, i když sebemenší zdržení, by mohlo být fatální.

Bohužel se nemohu nezmínit ani o tom, co není příjemné, ale nutné. Mám tím pochopitelně na mysli závazek vlády o deset procent snížit objem peněz na platy zaměstnanců ve státním sektoru. Státní instituce se mohou s tímto závazkem vyrovnat několika způsoby: mohou zvolit snížení platů, propouštění zaměstnanců, kombinace těchto opatření nebo zvolit jiný způsob úspor. Mohu Vás ujistit, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v podřízených organizačních složkách budeme hledat cestu co nejspravedlivější, co nejméně bolestivé řešení.

Závěrem mi, prosím, dovolte, abych vám všem, i vašim nebližším, popřál v novém roce 2011 mnoho zdraví a štěstí.

 

 

Jaromír Drábek,

ministr práce a sociálních věcí