eNeschopenka – od lékaře až po vyplacení dávek

Česká správa sociálního zabezpečení úspěšně završila ostré pilotní testování projektu eNeschopenka. Aplikace slouží k vedení evidence práceneschopných klientů. Umožňuje lékaři zjednodušit administrativu a předávat elektronicky přes počítač veškeré informace o vzniku, změně či ukončení dočasné pracovní neschopnosti přímo ČSSZ. Vyhne se tak ručnímu vyplňování a následnému zasílání papírových formulářů. Její praktické využití výrazně usnadní práci lékařům, samotná práce s aplikací je jednoduchá.

Výhodou elektronického podání je úspora času i peněz

Lékař nemusí ručně vyplňovat papírové tiskopisy, většina potřebných údajů se mu načte do formuláře přímo z lékařské evidence. Nemusí také vyzvedávat ani zasílat papírové tiskopisy, příslušné díly zašle OSSZ elektronicky, ostatní díly tiskopisu vytiskne a předá pojištěnci a může elektronicky sledovat zpracování odeslaných formulářů. V případě zjištěné chyby má možnost rychlé opravy (elektronicky). Lékaři také mohou odesílat veškeré záznamy do ČSSZ skrze aplikaci eNeschopenky hromadně, například jednou denně.

U některých lékařů zatím pilotní část projektu e - Podání naráží na obavu z vysokých vstupních investic. Ovšem hardware (počítače) si lékaři stejně většinou pořizují například kvůli evidenci pacientů či tisku receptů. Přístup na internet pak mnohdy používají již teď pro e-mailové objednávání klientů a pátrání po nových informacích o léčbě a lécích. Vytvořit jednotný přístupový (volně dostupný) software zatím bohužel nešlo, protože lékaři používají velkou škálu různých programů pro databázi pacientů, z níž je třeba vygenerovat údaje do neschopenkového podání.

Zapojením co největšího počtu lékařů do elektronické výměny se zrychlí komunikace a následně i vyřizování a poskytování dávek nemocenského pojištění. Účastnit se mohou všichni lékaři, jejichž aplikační software bude podporovat elektronickou komunikaci.

Bližší informace o celém projektu pro vývojáře i ošetřující lékaře jsou na webu ČSSZ na adrese  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-informace-pro-osetrujici-lekare-sluzba-HPN a v letáku na adrese http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/.