Datové schránky nemají vliv na doručování prostřednictvím portálu veřejné správy

Před měsícem byly spuštěny datové schránky. Slouží ke komunikaci v oblasti veřejné správy a umožňují zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace nahrazuje doručování dokumentů v klasické papírové podobě, ze zákona je zrovnoprávněna papírová a elektronická verze. Česká správa sociálního zabezpečení patří k organizacím, které zpřístupnily komunikaci prostřednictvím systému datových schránek ještě před listopadem.Pro efektivní komunikaci úřadu je zřízena datová schránka jednak v ústředí ČSSZ, jednak na každé okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze na PSSZ, v Brně na MSSZ). Prostřednictvím systému datových schránek je možné ČSSZ doručovat pouze úkony, jejichž povaha to umožňuje.

Portál veřejné správy zůstává

ČSSZ bude i nadále, bez ohledu na spuštění datových schránek, využívat elektronický způsob komunikace prostřednictvím Portálu veřejné správy, tzv. e - Podání vybraných dokumentů. V praxi to znamená, že „Evidenční listy důchodového pojištění“, „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“, „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“, „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ nebo „Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě“ se budou zasílat prostřednictvím e - Podání ve stejném rozsahu, jako tomu bylo dosud. Důvodem zachování elektronické komunikace prostřednictvím Portálu veřejné správy (e - Podání) ve stejném rozsahu jako doposud i po zavedení datových schránek je jeho dlouhodobá spolehlivost a vysoká bezpečnost. Tento prověřený systém přijímání a zpracování dat garantuje dostupnost 24 hodin denně sedm dní v týdnu, možnost okamžité opravy a nového podání a vysokou míru bezpečnosti. Klienti ČSSZ si na komunikaci prostřednictvím e - Podání zvykli. Od roku 2005, kdy ČSSZ jako první instituce veřejné správy v České republice začala tento způsob elektronické komunikace využívat, přijala více než 35 milionů elektronických formulářů, a tím ušetřila nejméně 532 milionů Kč. Náklady ČSSZ na zavedení e - Podání od roku 2003 činily celkem 66 milionů Kč. 1 Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.