Časopis Národní pojištění č. 5/2009

OBSAH

VÍTE, ŽE...?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Evropou bez bariér
Václav Krása

PRACOVNÍ PRÁVO
Ochrana před hromadným propouštěním
JUDr. Ladislav Jouza

ZAMĚSTNANOST
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Mgr. Olga Bičaková
Podpora podnikům, které čelí současné hospodářské krizi

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Systémy sociálního pojištění v EU – Lotyšsko
Ing. Petra Štěpanková

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Souběh nároků na výplatu dvou či více důchodů
JUDr. Vladimír Voříšek

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Peněžitá pomoc v mateřství
Eva Hamplová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění a samostatná výdělečná činnost jako vedlejší zdroj příjmů
Ing. Antonin Daněk
Úprava poplatků a doplatků

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Změny v organizaci lékařské posudkové služby
Mgr. Lubomir Pechan

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Facility management – hard servisy
Ing. Ludmila Babišová

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo
Zákon o základních registrech

ZE SOUDNÍ PRAXE
Zařazení doby výkonu základní vojenské služby do I. AA pracovní kategorie
JUDr. Irena Hrdličková

ČSSZ INFORMUJE
Podali jste Přehled?

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Zdravotní pojištění

KONZULTACE