Časopis Národní pojištění č. 8-9/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Z programového prohlášení vlády ČR
Sociální pojištění
Mgr. Dalibor Fadrný: Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
Musí studenti a absolventi škol platit pojistné na sociální zabezpečení?
Ing. Jana Rychtářová: Systém sociálního zabezpečení v EU – Polsko

Důchodové pojištění
Petr Gola: Jak se mění důchodové systémy ve světě?
Které doklady se předkládají při podávání žádosti o starobní důchod?

Nemocenské pojištění
Mgr. Lenka Vlčková: Ošetřovné u zaměstnanců ve směnném provozu
Informace pro ošetřující lékaře

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Souběh zaměstnání s evidencí na úřadě práce
Osoba spolupracující s OSVČ

Lékařská posudková služba
MUDr. Jiřina Ramianová: Činnost lékařské posudkové služby v prvním roce po
sjednocení


Sociální dávky
MPSV podepsalo dohodu o spolupráci na projektu, který podporuje sociální služby
Poskytovatelé sociálních služeb už podruhé otevřou své dveře široké veřejnosti

Zaměstnanost
Mgr. Olga Bičáková: Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele
Kontroly firem zaměstnávajících cizince budou posíleny
Statut úřadů práce se změní

Informační technologie
Ing. Ludmila Babišová, Ph.D.: Zavádění facility managementu – změna strategie organizace
Poštovní datová zpráva

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo
Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení

Ze soudní praxe
JUDr. Irena Hrdličková: Odstranění tvrdosti zákona

ČSSZ informuje
Méně a také kratší dobu stonali lidé v prvním pololetí 2010
Samostatně výdělečně činných lidí v prvním pololetí přibylo

Důležité údaje
Důchodové pojištění
Pojistné osob samostatně výdělečně činných

Konzultace