Časopis Národní pojištění č. 7/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
Ing. Štefan Duháň: Úřady práce se zaměřují na nezaměstnané absolventy škol
Klíčová data ČSSZ za rok 2009

Důchodové pojištění
Václav Šantrůček: Důchodové nároky některých horníků
JUDr. Jan Páv: Hodnocení dob péče o dítě pro nárok a výši důchodu
Petr Gola: Důchodový věk v zemích OECD

Nemocenské pojištění
JUDr. Jana Laumannová: Vývoj dočasné pracovní neschopnosti v roce 2009
Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Práce v zahraničí po 1. květnu 2010

Lékařská posudková služba
MUDr. Jaromír Skyva: Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav z hlediska LPS ČSSZ

Sociální dávky
Mohou pomoci lidem bez zaměstnání a ve složité finanční situaci
Statistická data o sociálních službách pomohou zlepšit systém řízení

Zaměstnanost
Mgr. Olga Bičáková: Změny právní úpravy poskytování příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe
JUDr. Irena Hrdličková: Náležitosti žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí ČSSZ

ČSSZ informuje
Většina podnikatelů již podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009
Projekty podporované EU výrazně usnadní komunikaci s klienty

Důležité údaje
Dávky nemocenského pojištění

Konzultace