Časopis Národní pojištění č. 3/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Ohlédnutí za Národním programem Evropského roku 2010

Sociální pojištění

Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010

Důchodové pojištění

Dagmar Polívková: Příklady vyplňování ELDP

Nemocenské pojištění

JUDr. Marta Jarošová: Srážky z dávek nemocenského pojištění v souvislosti s výkonem rozhodnutí

Méně dočasných pracovních neschopností i prostonaných dnů

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Přehled OSVČ ve zdravotním pojištění za rok 2010

Zaměstnávání starobních důchodců

Sociální dávky

Sociální reforma

Zaměstnanost

Pomáhá lidem uspět na trhu práce

Mgr. Olga Bičáková: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovnií právo

JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní náplň zaměstnance a zákon o nemocenském pojištění

Informační technologie

eNeschopenka – od lékaře až po vyplacení dávek

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

Pojistné se daří úspěšně vybírat

Údaje

Zaměstnanost v roce 2011

Konzultace