Časopis Národní pojištění č.11/2010


Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Bc. Radim Vřeský: e – Podání – Nové komunikační rozhraní VREP

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Důchody v roce 2011 a některé otázky o vdovských důchodech
Pracující důchodci jsou vždy ve výhodě

Nemocenské pojištění

Ing. David Marján, Bc. Pavel Forman: Kontrola náhrady mzdy u zaměstnavatelů ve vztahu k odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Mgr. Vít Hulec: Uplatňování nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství podle nových koordinačních nařízení EU
Systémy sociálního zabezpečení v EU
Ing. Jana Rychtářová: Dávky nemocenského pojištění v Polsku

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Pojištění při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností

Lékařská posudková služba

MUDr. Helena Staňková: Informace z kongresu EUMASS v Berlíně
MUDr. Jan Boháč: Dny posudkového lékařství

Zaměstnanost

Mgr. Olga Bičáková: Nejdůležitější změny novely zákona o zaměstnanosti

Sociální dávky

Počet dětí v pěstounské péči stoupá

Informační technologie

Mgr. Petra Langová: Hlášení pracovní neschopnosti, e – Podání pro ošetřující lékaře

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

Za jakých podmínek trvá nárok na sirotčí důchod
Kompletní podklady umožní správně a rychle vypočítat důchod

Důležité údaje

Dočasná pracovní neschopnost

Konzultace