Časopis Národní pojištění č. 8-9/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Ing. Eliška Pešlová, Ph.D.: Projekty Evropské unie přispějí ke zlepšení služeb pro klienty

Dorovnávání slovenských důchodů

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Aktuální změny v důchodovém pojištění

JUDr. Roman Lang, Ph.D., Mgr. Hynek Hlaváč: K možnosti přiznání předčasného důchodu bez výplaty

Mgr. Lenka Žišková: Systémy důchodového pojištění - Japonsko

Důchodci a poplatníci pojistného

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Ing. Petra Štěpánková: Nemocenské dávky OSVČ v Evropě

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Mgr. Pavel Bednařík: Běh promlčecí doby práva vymáhat dlužné pojistné

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Některé nedostatky při plnění povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

JUDr. Ladislav Švec: Plánované vycestování za zdravotní péčí

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

MUDr. Jaromír Skyva: Schopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

SOCIÁLNÍ DÁVKY

JUDr. Michaela Kepková: Úpravy rodičovského příspěvku v rámci sociální reformy I.
K tzv. sociální kartě

Projekty na vzdělávání v sociálních službách

ZAMĚSTNANOST

PaedDr. Věra Kolmerová: Informace pro zájemce o zaměstnání v Německu

Mgr. Olga Bičáková: Nová definice nelegální práce umožní snazší kontrolu

PRACOVNÍ PRÁVO

Mgr. Dalibor Fadrný: Právo na stávku

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Ing. Radka Poláková: Co přináší zákon o základních registrech

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo

JUDr. Ladislav Čulík: Výkon rozhodnutí a exekuce srážkami ze mzdy (důchodu) – 1. část

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: K připravované novelizaci ve věci souběhu funkcí

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Důchodový věk občanů narozených v letech 1947 až 1977

Konzultace