Časopis Národní pojištění č. 8-9/2009

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Mgr. Jana Říhová: Evropský sociální fond pomůže snížit nezaměstnanost
ZAMĚSTNANOST
JUDr. Ladislav Jouza: Změny v právní ochraně zaměstnanců při nevyplacení mzdy
JUDr. Marie Salačová: Pracovní cesta, výkon práce a cestovní náhrady
Mgr. Olga Bičáková: Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti
Firmy mohou opět využít projekt „Vzdělávejte se!“
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení
Šárka Gregorová: Studenti a podnikání
Systémy sociálního pojištění v EU
Mgr. Lucie Šuličová: Lichtenštejnsko
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang: Důchody osob dlouhodobě pečujících o závislou osobu
JUDr. Vladimír Voříšek: Ještě k jednorázové peněžní částce podle zákona č. 108/2009 Sb.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Lidmila Kalinová. K novele zákona o nemocenském pojištění a ke změnám používaných tiskopisů
Pracovních neschopností v prvním pololetí výrazně ubylo
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Korekce vyměřovacího základu zaměstnance a placení pojistného
na zdravotní pojištění
Když zaměstnavatel končí činnost
LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
MUDr. Marcelina Čejková: Pohled na hodnocení invalidity u močové inkontinence
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Změny v zákoně o sociálních službách
PaedDr. Petr Niederle: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi – 1. část
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Elektronické ohlášení živnosti se osvědčilo
Co je bezpečený klíč k datové schránce?
ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo
ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Doplnění dokazování
ČSSZ INFORMUJE
Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?
DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
KONZULTACE