Časopis Národní pojištění č. 8-9/2008

VÍTE, ŽE...?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

JUDr. Jiří Biskup: K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění

ZAMĚSTNANOST

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Jitka Konopásková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Francie

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

JUDr. Vladimír Voříšek: Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby Mgr. Lenka Jandová: Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Změny v nemocenském pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ing. Antonín Daněk: Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance Potvrzení o bezdlužnosti

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA

MUDr. Jaromír Skyva: Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ MUDr. Julie Wernerová: Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny MUDr. Ljiljana Bojičová: Ještě o XVII. Kongresu EUMASS

SOCIÁLNÍ DÁVKY

PaedDr. Petr Niederle: Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Elektronická totožnost: přístup k veřejným službám v celé EU Téměř 26,7 milionu dokumentů přijala ČSSZ elektronicky

ZÁKONODÁRSTVÍ

Ve Sbírce zákonů vyšlo Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení

ZE SOUDNÍ PRAXE

Mgr. Michaela Valentová: Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku

ČSSZ INFORMUJE

Důchodců je více Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Činnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance do pracovního poměru

KONZULTACE