Časopis Národní pojištění č. 8-9/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Ljiljana Bojičová: EUMASS – UEMASS se chystá do PrahyPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Práce z domova podle nového zákoníku práceSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Eva Žemličková: Systémy sociálního pojištění v EU – 5. část NizozemskoJUDr. Miloš Lacko: změny v systému sociálního pojištění v Slovenské republiceDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Úpravy některých vdovských důchodůJosef Maška: Nárok na starobní důchod v ČR a v ciziněNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍVývoj dočasné pracovní neschopnostiLidmila Kalinová: Nový zákon o nemocenském pojištění, 2. část Podmínky účasti zaměstnanců na pojištěníVznik a zánik pojištění dle nového zákona o nemocenském pojištěníZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Ladislav Švec: Nároky na úhradu nákladů léčení v jiných státech EUZměny ve zdravotním pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAReorganizace posudkové služby Posudková problematika návykových nemocíPrim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 3. částČSSZ INFORMUJESmluvní vztah Černé Hory k ČR v oblasti sociálního zabezpečení Roste zájem o evropské sociální zabezpečení Stoletým byly zvýšeny důchodyZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloZE SOUDNÍ PRAXE JUDr. Irena Hrdličková: Včasnost podání žaloby proti rozhodnutí ČSSZMgr. Radka Melecká: Převod dluhu na pojistném na sociální zabezpečení – 1. částINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Žádat bude úřad, ne občanKNIHOVNIČKADŮLEŽITÉ ÚDAJE KONZULTACE