Časopis Národní pojištění č. 8-9/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Štěpánka Mikešová: Public relations ve státní správě: není to tak špatné

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Rekvalifikace u podnikatele

ZAMĚSTNANOSTPaedDr. Věra Kolmerová: Novinky v systému EURESMgr. Vít Holubec: Export dávek v nezaměstnanosti v rámci EU/EHP

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍIrena Mattanelli: Dobrovolné důchodové pojištěníJUDr. Vladimír Voříšek: Méně obvyklé otázky tzv. pozůstalostních dávekJUDr. Jiří Biskup: Analýza systému NDCNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Monika Vajdlová: Peněžitá pomoc při převzetí dítěte do trvalé péčeLidé stonali kratší dobu

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Jiří Veselý, Ph.D.: Reorganizace posudkové služby sociálního zabezpečení

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péčeDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Životní minimum a navržené změny

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Jan Hutař: Důležité změny v péči o blízkou osobu

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Počátek lhůty pro uplatnění práva na vrácení neprávem vyplacených důchodů

KNIHOVNIČKA

ČSSZ INFORMUJEPříplatky k důchodům politických vězňůČSSZ přechází na nový doménový modelPřihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEAkreditace České pošty k vydávání elektronických podpisů

SOUTĚŽ

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE