Časopis Národní pojištění č. 8-9/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMADveře elektronického světa dokořán ČSSZ preferuje moderní technologie

80 LET SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍMgr. Jana Klimentová: Pojistně-matematická příprava zákonaDoc. Ing. Jana Žižková, CSc.: Jaký je a jaký by měl být český sociální stát

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Zákaz diskriminace, zásada rovného zacházení a výpověď z organizačních důvodů

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislav Jouza, JUDr. Lubica Marčáková: Nový zákon o zaměstnanosti – 1. část

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Václav Šantrůček: Potřebná doba pojištění pro nárok na plný nebo částečný invalidní důchodJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Evidenční listy důchodového pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Novinky v placení pojistného na zdravotní pojištěníIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Cizinci a veřejné zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Květoslava Antošová: Parkinsonova nemoc z pohledu posudkového lékaře

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti – 5. část

EU A MYIng. Dana Foltýnová: Vysílání osob samostatně výdělečně činných Slovníček – důchodové pojištění

ČSSZ INFORMUJE„Očištěný“ důchodový účet ČSSZ v přebytku

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE JUDr. Irena Hrdličková: Přizná soud přiměřené hmotné zabezpečení

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE