Časopis Národní pojištění č. 8-9/2002

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Ljiljana Bojičová: Lékařská posudková služba v ČSSZ PrahaLÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ ZABEZPEČENÍMUDr. Radomír Kučera: Posuzování zdravotního stavu v jednotlivých sociálních subsystémechJUDr. Radim Langer: Lékařská posudková služba a její součinnost se zdravotnickými zařízeními - 1. částPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Jaroslav Jakubka: Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou - nedořešený problém poslední novelyJUDr. Eva Hoffmannová: Poskytování cestovních náhrad po zavedení euraIng. František Holoubek: K výkonu civilní službyDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích - 1. částDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištěníSOCIÁLNÍ DÁVKYMgr. Dana Hacaperková, PaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče - 2. částZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Jiří Biskup: Nové právní předpisy v oblasti sociálního pojištěníJUDr. Vladimír Sýkora: Některé problémy při aplikaci zák. č. 337/1992 Sb.JUDr. Ladislav Čulík: Několik poznámek k zákonu č. 261/2001 Sb.DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚDuo ze západních ČechPŘED VSTUPEM DO EUNa dohled od hranicJUDr. Eva Koblihová: Projednání smluv o sociálním zabezpečení v letech 2001 až 2002JAK JEDNAT S KLIENTEMPaedDr. Vladimír Šik: Komunikace přes překážku, aneb není klient jako klientK ZAMYŠLENÍMgr. Šárka Špeciánová: Jak poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě a jak jim pomociKONZULTACE