Časopis Národní pojištění č. 7/2011

Obsah

Víte, že... 

Na aktuální téma

PhDr. Karel Vít, Ph.D.: Projekt „Vzdělávejte se!“ podpořil na 3 000 firem

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Tzv. malá důchodová reforma

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Důchody po rozhodnutí Ústavního soudu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Mgr. Dana Řeháková: Regresní náhrada v nemocenském pojištění

Šárka Gregorová: OSVČ a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Pobyt v cizině a zdravotní pojištění

SOCIÁLNÍ DÁVKY

Základní body sociální reformy I

ZAMĚSTNANOST

Mgr. Olga Bičáková: Nové formy zprostředkování zaměstnání

PaedDr. Věra Kolmerová: Úplné otevření pracovního trhu pro občany ČR

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Ladislav Jouza: Harmonizační novela zákoníku práce

ZÁKONODÁRSTVÍ

JUDr. Jan Páv, Ph.D.: Smlouva o sociálním zabezpečení s Austrálií

Ing. Petra Topková: Výjimky z příslušnosti k právním předpisům sociálního

zabezpečení

Ve Sbírce zákonů

vyšlo

Konzultace