Časopis Národní pojištění č. 7/2009

OBSAH

Víte, že…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
MUDr. Jiřina Ramianová: Změny v organizaci lékařské posudkové služby

PRACOVNÍ PRÁVO
JUDr. Ladislav  Jouza: Nápoje od zaměstnavatele zdarma

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Jiří Biskup: Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
Mgr. Lucie Šuličová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Lucembursko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Vladimír Voříšek: Zápočet doby nezaměstnanosti od 1. ledna 2009
Mgr. Jitka Řeháčková, Václav Šantrůček: Jednorázová peněžní částka
Petr Gola: Kde pobírají občané nejdéle důchod?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Aleš Křivohlavý: Nemocenské pojištění studentů ze zaměstnání sjednaného na dobu prázdnin

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
MUDr. Eva Sixtová, MUDr. Jaromír Skyva: Nepojistné systémy sociálního zabezpečení z hlediska LPS ČSSZ

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle: Snížení částky živobytí v pomoci v hmotné nouzi

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Václav Kohl: Nové elektronické služby ČSSZ
Novela zákona o archivnictví

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo
Lidé mají odpovědnost za doručování písemností
Mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem

KONZULTACE