Časopis Národní pojištění č. 7/2008

VÍTE, ŽE...?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Marie Bílková: Poskytnout všem šanci uplatnit se na trhu práce

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Znáte svůj posudek?

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Navrhované změny v agenturním zaměstnáváníOsoby se zdravotním postižením na trhu práce

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Petra Štěpánková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Kypr

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová: Doba studia včetně doby prázdnin a důchodové pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Výdělečná činnost studentů

SOCIÁLNÍ DÁVKYMgr. Renata Volková: Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIERNDr. Eva Kubátová: Novinky na Portálu veřejné správy

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEIng. Dagmar Hríňová: Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále - 2. část

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJEDůchodové a nemocenské pojištění

KONZULTACE