Časopis Národní pojištění č. 7/2007

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Božena Michálková: ČSSZ je dlouhodobě úspěšná při výběru pojistného

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Práce na dětských táborech

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Novela zákona o zaměstnanosti je součástí reformy veřejných financí

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Lenka Soukupová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Belgie

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Roman Lang: Náhradní doby pojištěníVětšině žen už byl upraven vdovský důchod

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Jana Lněníčková: Dávky z důvodu těhotenství a mateřství

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Souběžné příjmy a Evropská unie

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMgr. Pavel Král: Psychické reakce na dlouhodobou pracovní neschopnost

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Rozhodování ve věcech nároku na invalidní nebo částečný invalidní důchod

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEe – Podání přineslo už 17 milionů dokumentů

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJECestovní náhrady

KONZULTACE